Työelämä

Kemian henkilöstömäärä

Kemianteollisuus työllistää Suomessa yli 34 000 työntekijää. Työllisyys on pysynyt vakaana viime vuo...

JPG/443,32 kt

Kemian henkilöstömäärä

Kemianteollisuus työllistää Suomessa runsaat 34 000 työntekijää. Työllisyys on pysynyt vakaana. Ulko...

JPG/517,20 kt

Kemianteollisuuden palvelualojen työllistävyys

Välillisistä työpaikoista 70 % syntyy palveluihin

jpg/451,41 kt

Kemianteollisuuden työllistävyys

Kemianteollisuus työllistää Suomessa suoraan, välisesti ja tulovaikutusten kautta lähes 100 000 henk...

jpg/427,77 kt

Teollisuustyöpaikkojen määrän kehitys

Suomen tehdasteollisuudesta on hävinnyt viidessä vuodessa jopa 80 000 työpaikkaa. Samaan aikaan kemi...

jpg/522,34 kt

Kemianteollisuuden työntekijöiden ikäjakauma

Kemianteollisuuden työntekijöiden ikäjakauma on suhteellisen tasainen. Vähiten työntekijöitä on alle...

JPG/358,74 kt

Kemianteollisuuden toimihenkilöiden ikäjakauma

Kemianteollisuuden toimihenkilöissä on eniten 35-54 –vuotiaita.

JPG/344,36 kt

Kemianteollisuuden työntekijöiden koulutustausta

Kemianteollisuuden työntekijöiden yleisin koulutustausta on tekninen. 

JPG/351,29 kt

Kemianteollisuuden toimihenkilöiden koulutustausta

Kemianteollisuuden toimihenkilöiden yleisin koulutustausta on  tekninen, kaupallinen tai yhteiskunta...

JPG/370,81 kt

Suomalaisen työn tuottavuus

Suomalaisen työn tuottavuuskehitys on ollut heikkoa. 

JPG/576,09 kt

Kemianteollisuuden palkkasummaindeksi

Palkkasummaindeksi kertoo palkkojen kokonaismäärän kehityksen.

JPG/388,34 kt

Kemianteollisuuden palkkasummaindeksi, teollisuus

Palkkasummaindeksi kertoo palkkojen kokonaismäärän kehityksen.

JPG/409,40 kt