Työelämä

Kemian henkilöstömäärä

Kemianteollisuus työllistää Suomessa lähes 34 000 työntekijää. Työllisyyskehitys on ollut vakaata. S...

JPG/473,74 kt

Kemian henkilöstömäärä

Kemianteollisuus työllistää Suomessa lähes 34 000 työntekijää. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutus...

JPG/476,16 kt

Kemianteollisuuden palvelualojen työllistävyys

Välillisistä työpaikoista 70 % syntyy palveluihin

jpg/451,41 kt

Kemianteollisuuden työllistävyys

Kemianteollisuus työllistää Suomessa suoraan, välisesti ja tulovaikutusten kautta lähes 100 000 henk...

jpg/427,77 kt

Kemianteollisuuden henkilöstömäärän kehitys Suomessa

Kemianteollisuus työllistää Suomessa yli 33 000 työntekijää. Työllisyyskehitys on ollut suhteellisen...

JPG/568,14 kt

Naisten ja miesten suhteellinen osuus kemianteollisuuden työpaikoilla

Koko henkilöstön osalta suhdeluku säilynyt samana vuodesta 2013, mutta työntekijöiden osalta naisten...

jpg/356,13 kt

Teollisuustyöpaikkojen määrän kehitys

Suomen tehdasteollisuudesta on hävinnyt viidessä vuodessa jopa 80 000 työpaikkaa. Samaan aikaan kemi...

JPG/55,29 kt

Kemianteollisuuden työntekijöiden koulutustausta

Kemianteollisuuden työntekijöiden yleisin koulutustausta on tekninen.

JPG/351,70 kt

Kemianteollisuuden toimihenkilöiden koulutustausta

Kemianteollisuuden toimihenkilöiden yleisin koulutustausta on tekninen, kaupallinen tai yhteiskuntat...

JPG/374,19 kt

Kemianteollisuuden työntekijöiden ikäjakauma

Kemianteollisuuden työntekijöiden ikäjakauma on suhteellisen tasainen. Vähiten työntekijöitä on alle...

JPG/358,74 kt

Kemianteollisuuden toimihenkilöiden ikäjakauma

Kemianteollisuuden toimihenkilöissä on eniten 35-54 –vuotiaita.

JPG/344,36 kt

Suomalaisen työn tuottavuus

Suomalaisen työn tuottavuus on ollut 2000-luvulla laskussa.

JPG/547,79 kt

Kemianteollisuuden palkkasummaindeksi

Palkkasummaindeksi kertoo kemianteollisuuden maksamien palkkojen kokonaismäärän kehityksen.

JPG/435,59 kt

Ansioiden kehitys teolisuudessa ja kemianteollisuudessa

Kemianteollisuudessa ansioiden nousivat vuoden 2018 aikana likimain samaa tahtia kuin koko teollisuu...

JPG/436,88 kt