Talous ja suhdanteet

Kemianteollisuuden arvonlisäys

Kemianteollisuuden arvonlisäys kohosi kolmannella neljänneksellä 3,4 % edellisestä neljänneksestä. T...

JPG/389,61 kt

Kemian arvonlisäyksen kehitys kiintein hinnoin

Suomen kemianteollisuuden arvonlisäyksestä lähes 40 % tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotteist...

jpg/514,01 kt

Kemian arvonlisäyksen kehitys käyvin hinnoin

Suomen kemianteollisuuden tuottama arvonlisäys oli vuonna 2019 noin 6,4 mrd. euroa. Arvonlisäyksestä...

JPG/497,30 kt

Tehdasteollisuuden rakenne, osuus arvonlisäyksestä, %

Teollisuuden arvonlisäys Suomen kemianteollisuuden osuus tehdasteollisuuden arvonlisäyksestä oli 18...

JPG/570,68 kt

Kemianteollisuuden vaikutus arvonlisään

Kemianteollisuus luo suoraan Suomeen noin viiden miljardin arvonlisän ja suoraan, välillisesti ja tu...

jpg/347,73 kt

Kemian investoinnit, kehitys

Puolet Suomen kemianteollisuuden investoinneista on tuotantokapasiteetin korvaamista.

JPG/501,55 kt

Kemianteollisuus investoi yli miljardin vuodessa Suomeen, josta T&K reilut 400 milj.

Myös liiketoiminta ja työpaikat ovat säilyneet. Sen lisäksi kemianteollisuus on keskeinen tekijä bio...

jpg/555,31 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto 24 miljardin vuositasolla

Kemianteollisuuden tuotannon bruttoarvo (liikevaihto) oli noin 24,1 miljardia euroa vuonna 2018. Täs...

JPG/372,12 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto, trendi

Kemianteollisuuden liikevaihdon trendi on ollut vuonna 2020 laskussa. Koko liikevaihdon tiedot julki...

JPG/470,85 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto ja öljyn hinta

Kemianteollisuuden liikevaihto supistui liikevaihtoindeksin mukaan vuoden 2020 kolmannella neljännek...

JPG/866,46 kt

Tehdasteollisuuden rakenne, osuus tuotannosta, %

Kemianteollisuuden osuus Suomen tehdasteollisuuden tuotoksesta oli 20 % vuonna 2019

JPG/631,00 kt

Kemianteollisuuden tuotannon volyymi-indeksi

Suomen kemianteollisuuden tuotannon volyymi oli vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä 0,6 % vuoden ...

JPG/493,23 kt

Kemian tuotannon arvon kehitys

Suomen kemianteollisuuden kokonaistuotoksesta suurin osa tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotte...

JPG/517,37 kt

Kemianteollisuuden uusien tilauksen kehitys

Suomen kemianteollisuuden uusien tilausten trendi on pysynyt kesällä ja syksyllä vakaana. 

JPG/551,39 kt

Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit

Luottamusindikaattorit pysyivät pääosin ennallaan marraskuussa. 

JPG/684,81 kt

Kemianteollisuuden suhdannetilanne ja -odotus

Suhdannetilannearviot heikkenivät lokakuussa heikoimmalle tasolle vuosikausiin ja lähikuukausien suh...

JPG/504,00 kt

Kemianteollisuuden tuotanto

Kemianteollisuuden tuotanto väheni EK:n tiedusteluvastaajien arvioiden perusteella syksyllä 2020. Tu...

JPG/512,93 kt

Kemianteollisuuden tilauskanta normaaliin verrattuna

Kemianteollisuuden yritykset arvioivat tilauskannan melko yleisesti normaalia heikommaksi lokakuussa...

JPG/487,64 kt

Kemianteollisuuden henkilöstöodotus

Suomen kemianteollisuuden henkilöstömäärä supistui aavistuksen syksyllä 2020. Henkilökunnan määrä pi...

JPG/502,34 kt

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamus kohentui hieman marraskuussa HUOM! Tilaston nimi on vaihtunut toukokuussa 201...

JPG/447,78 kt