Talous ja suhdanteet

Kemianteollisuuden arvonlisäyksen kehitys

Arvonlisäys eli arvonlisä on tuotetun hyödykkeen myyntihinnan sekä sen valmistukseen käytettyjen väl...

JPG/412,17 kt

Kemian arvonlisäyksen kehitys kiintein hinnoin

Suomen kemianteollisuuden arvonlisäyksestä lähes 40 % tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotteist...

JPG/488,44 kt

Kemian arvonlisäyksen kehitys käyvin hinnoin

Suomen kemianteollisuuden arvonlisäyksestä noin 40 % tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotteista...

JPG/482,98 kt

Teollisuuden arvonlisäys

Suomen kemianteollisuuden osuus tehdasteollisuuden arvonlisäyksestä oli 17 % vuonna 2017.

JPG/585,57 kt

Kemianteollisuuden vaikutus arvonlisään

Kemianteollisuus luo suoraan Suomeen noin viiden miljardin arvonlisän ja suoraan, välillisesti ja tu...

jpg/347,73 kt

Kemianteollisuus ja energia

Kemian avulla voimme kehittää uusia voimanlähteitä, tehostaa energian varastointia ja talteenottoa s...

jpg/767,78 kt

Sähkön kulutus sektoreittain 2016

Kemianteollisuuden osuus Suomen kokonaissähkönkulutuksesta oli 8 % vuonna 2016. Teollisuus ja rakent...

jpg/332,37 kt

Suomen kemianteollisuuden T&K-menot

Kemianteollisuuden tutkimus- ja kehittämismenot ovat Suomen teollisuuden toimialoista toiseksi suuri...

jpg/455,60 kt

Tehdasteollisuuden investoinnit 2016

Vuonna 2016 kemianteollisuuden investointien arvo oli noin 1079 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 16...

JPG/349,92 kt

Kemianteollisuuden investoinnit ja pääoman kuluminen

Kemianteollisuus investoi yli miljardin vuodessa Suomeen. Tästä tutkimuksen ja tuotekehityksen osuus...

jpg/552,71 kt

Investointien kehitys teollisuuden toimialoittain

Vuonna 2016 kemianteollisuuden investointien arvo oli noin  1079 miljoonaa euroa, mikä vastaa 16 pro...

JPG/568,14 kt

Kemianteollisuuden investoinnit, kehitys

Tuotantokapasiteetin lisäys on ollut viime vuosina yleisin investointien tarkoitus.

JPG/509,23 kt

Kemianteollisuuden liikevaihdon ja raakaöljyn hinnan yhteys

Kemianteollisuuden liikevaihto lisääntyi liikevaihtoindeksin mukaan vuoden 2019 maaliskuussa. Koko a...

JPG/822,95 kt

Kemianteollisuuden liikevaihdon kehitys

Kemianteollisuuden liikevaihdon trendi on tasaantunut vuonna 2019.

JPG/461,34 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto tuoteryhmittäin

Kemianteollisuuden tuotannon bruttoarvo (liikevaihto) oli noin 21,9 miljardia euroa vuonna 2017. Täs...

JPG/328,76 kt

Kemian tuotannon arvon kehitys

Suomen kemianteollisuuden kokonaistuotoksesta suurin osa tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotte...

JPG/546,67 kt

Teollisuuden tuotantorakenteen kehitys

Kemianteollisuuden osuus Suomen tehdasteollisuuden tuotoksesta oli 18 % vuonna 2017.

JPG/598,38 kt

Kemianteollisuuden tuotanto

Suomen kemianteollisuuden tuotannon volyymi oli vuoden 2019 alussa noin 2 % vuoden takaista suurempi...

JPG/480,48 kt

Kemianteollisuuden uusien tilauksen kehitys

Suomen kemianteollisuuden uusien tilausten trendi oli vuoden 2019 alussa likimain vuoden takaisissa ...

JPG/536,24 kt

Kemianteollisuuden henkilöstöodotus

Suomen kemianteollisuuden henkilöstömäärän ennakoidaan pysyvän likimain ennallaan kesän 2019 aikana.

JPG/494,65 kt

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamuksen lasku jatkui helmikuussa 2019.

JPG/455,06 kt

Kemianteollisuuden tuotanto-odotus

Suomen kemianteollisuuden tuotanto supistui yritysten arvioiden mukaan keväällä hieman. Kesällä tuot...

JPG/498,49 kt

Kemianteollisuuden suhdannetilanne ja -odotus

Suhdannetilanne oli tavanomaista parempi huhtikuussa 2019. Suhdanteiden ennakoidaan hiipuvan hieman ...

JPG/493,13 kt

Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit

Teollisuuden luottamus kohentui aavistuksen verran toukokuussa.

JPG/660,61 kt