Talous ja suhdanteet

Tehdasteollisuuden rakenne, osuus arvonlisäyksestä, %

Teollisuuden arvonlisäys Suomen kemianteollisuuden osuus tehdasteollisuuden arvonlisäyksestä oli 17...

JPG/617,40 kt

Kemian arvonlisäyksen kehitys kiintein hinnoin

Kemian arvonlisäyksen kehitys kiintein hinnoin Suomen kemianteollisuuden arvonlisäyksestä lähes 40 ...

JPG/501,13 kt

Kemian arvonlisäyksen kehitys käyvin hinnoin

Kemian arvonlisäyksen kehitys käyvin hinnoin Suomen kemianteollisuuden arvonlisäyksestä noin 40 % t...

JPG/491,09 kt

Kemianteollisuuden arvonlisäys

Arvonlisäys eli arvonlisä on tuotetun hyödykkeen myyntihinnan sekä sen valmistukseen käytettyjen väl...

JPG/407,80 kt

Kemianteollisuuden vaikutus arvonlisään

Kemianteollisuus luo suoraan Suomeen noin viiden miljardin arvonlisän ja suoraan, välillisesti ja tu...

jpg/347,73 kt

Kemianteollisuus ja energia

Kemian avulla voimme kehittää uusia voimanlähteitä, tehostaa energian varastointia ja talteenottoa s...

jpg/767,78 kt

Sähkön kulutus sektoreittain 2016

Kemianteollisuuden osuus Suomen kokonaissähkönkulutuksesta oli 8 % vuonna 2016. Teollisuus ja rakent...

jpg/332,37 kt

Kemianteollisuus investoi yli miljardin vuodessa Suomeen

Myös liiketoiminta ja työpaikat ovat säilyneet. Sen lisäksi kemianteollisuus on keskeinen tekijä bio...

JPG/558,29 kt

Suomen kemianteollisuuden T&K-menot

Kemianteollisuuden tutkimus- ja kehittämismenot ovat Suomen teollisuuden toimialoista toiseksi suuri...

jpg/455,60 kt

Tehdasteollisuuden investoinnit 2016

Vuonna 2016 kemianteollisuuden investointien arvo oli noin 1079 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 16...

JPG/349,92 kt

Kemianteollisuuden investoinnit ja pääoman kuluminen

Myös liiketoiminta ja työpaikat ovat säilyneet. Sen lisäksi kemianteollisuus on keskeinen tekijä bio...

JPG/596,83 kt

Investointien kehitys teollisuuden toimialoittain

Vuonna 2016 kemianteollisuuden investointien arvo oli noin  1079 miljoonaa euroa, mikä vastaa 16 pro...

JPG/568,14 kt

Kemianteollisuuden investoinnit, kehitys

Tuotantokapasiteetin lisäys on ollut viime vuosina yleisin investointien tarkoitus.

JPG/509,23 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto 24 miljardin vuositasolla

Kemianteollisuuden tuotannon bruttoarvo (liikevaihto) oli noin 24,1 miljardia euroa vuonna 2018. Täs...

JPG/372,12 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto, trendi

Kemianteollisuuden liikevaihto Kemianteollisuuden liikevaihdon trendi pysyi likimain ennallaan vuod...

JPG/462,41 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto ja öljyn hinta

Kemianteollisuuden liikevaihto supistui liikevaihtoindeksin mukaan vuoden 2019 viimeisellä neljännek...

jpg/855,40 kt

Kemianteollisuuden tilauskanta

Koko teollisuuden ja kemianteollisuuden yritykset arvioivat tilauskannan tavanomaista heikommaksi ta...

JPG/480,13 kt

Kemian tuotannon arvon kehitys

Suomen kemianteollisuuden kokonaistuotoksesta suurin osa tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotte...

JPG/558,04 kt

Kemianteollisuuden tuotanto

Kemian tuotantoindeksi Suomen kemianteollisuuden tuotannon volyymi oli vuoden vuonna 2019 noin 3,6 ...

JPG/470,77 kt

Kemianteollisuuden uusien tilauksen kehitys

Suomen kemianteollisuuden uusien tilausten trendi oli syksyllä 2019 vaakalennossa.

JPG/539,43 kt

Kemianteollisuuden henkilöstöodotus

Suomen kemianteollisuuden henkilöstömäärän ennakoidaan supistuvan aavistuksen verran keväällä 2020. 

JPG/480,15 kt

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamus oli helmikuussa miinuksella. HUOM! Tilaston nimi on vaihtunut toukokuussa 201...

JPG/432,69 kt

Kemianteollisuuden tuotanto-odotus

Suomen kemianteollisuuden tuotanto väheni vuoden 2019 lopussa. Tuotannon ennakoidaan lisääntyvän läh...

JPG/504,30 kt

Kemianteollisuuden suhdannetilanne ja -odotus

Suhdannetilanteen arvioitiin hiipuneen vuoden 2019 lopussa ja vuoden 2020 alussa hieman tavanomaisen...

JPG/497,98 kt

Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit

Teollisuuden luottamus kohentui helmikuussa, mutta on yhä miinuksella. 

JPG/673,59 kt