Talous ja suhdanteet

Kemianteollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin

Suomen kemianteollisuuden kiinteähintainen arvonlisäys supistui  11 % vuonna 2020. Käyvin hinnoin ar...

JPG/472,97 kt

Kemianteollisuuden arvonlisäys

Arvonlisäys eli arvonlisä on tuotetun hyödykkeen myyntihinnan sekä sen valmistukseen käytettyjen väl...

JPG/446,32 kt

Kemian arvonlisäyksen kehitys kiintein hinnoin

Suomen kemianteollisuuden arvonlisäyksestä yli 40 % tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotteista....

JPG/520,67 kt

Kemian arvonlisäyksen kehitys käyvin hinnoin

Suomen kemianteollisuuden tuottama arvonlisäys oli vuonna 2020 noin 5,9 mrd. euroa. Arvonlisäyksestä...

JPG/503,33 kt

Tehdasteollisuuden rakenne, osuus arvonlisäyksestä, %

Teollisuuden arvonlisäys Suomen kemianteollisuuden osuus tehdasteollisuuden arvonlisäyksestä oli 17...

JPG/588,39 kt

Kemianteollisuuden vaikutus arvonlisään

Kemianteollisuus luo suoraan Suomeen noin viiden miljardin arvonlisän ja suoraan, välillisesti ja tu...

jpg/347,73 kt

Kemian investoinnit, kehitys

Kemian investoinnit, kehitys Puolet Suomen kemianteollisuuden investoinneista on tuotantokapasiteet...

JPG/504,76 kt

Kemianteollisuus investoi yli miljardin vuodessa Suomeen, josta T&K lähes 500 milj.

Myös liiketoiminta ja työpaikat ovat säilyneet. Sen lisäksi kemianteollisuus on keskeinen tekijä bio...

JPG/568,67 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto

Kemianteollisuuden liikevaihto oli vuoden 2021 huhti-kesäkuussa 13 % vuoden takaista pienempi.

JPG/528,31 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto, mrd. euroa

Liikevaihto = kansantalouden tilinpidon tuotos

JPG/442,54 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto 2019

Kemianteollisuuden liikevaihto oli noin 24,3 miljardia euroa vuonna 2019. Tästä öljytuotteiden ja pe...

JPG/330,00 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto, trendi

Kemianteollisuuden liikevaihdon trendi on pysynyt ennallaan kesällä 2021. 

JPG/475,34 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto ja öljyn hinta

Kemianteollisuuden liikevaihto lisääntyi liikevaihtoindeksin mukaan vuoden 2021 toisella neljännekse...

JPG/871,60 kt

Tehdasteollisuuden päätoimialojen tuotanto

Kemianteollisuuden tuotantokehitys on vuosien 2008-2009 taantuman jälkeen ollut parempaa kuin teolli...

JPG/555,42 kt

Kemianteollisuuden tuotanto

Tuotanto-odotus Suomen kemianteollisuuden tuotanto lisääntyi vuodenvaihteessa 2020-2021. Vuoden 202...

JPG/513,03 kt

Tehdasteollisuuden rakenne, osuus tuotannosta, %

Kemianteollisuuden osuus Suomen tehdasteollisuuden tuotoksesta oli 18 % vuonna 2020. 

JPG/631,32 kt

Kemianteollisuuden tuotannon volyymi-indeksi

Suomen kemianteollisuuden tuotannon työpäiväkorjattu volyymi oli vuoden 2021 toisella neljänneksellä...

JPG/481,88 kt

Kemian tuotannon arvon kehitys

Suomen kemianteollisuuden kokonaistuotoksesta suurin osa tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotte...

JPG/520,27 kt

Kemianteollisuuden uusien tilauksen kehitys

Suomen kemianteollisuuden uudet tilaukset lisääntyivät vuoden 2021 alkupuoliskolla. 

JPG/498,56 kt

Tuotanto-odotus lähikuukausina

Tuotanto-odotus lähikuukausina Kemianteollisuus ennakoi lopputalvelle ja keväälle koko teollisuuden...

JPG/508,88 kt

Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit

Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit Luottamusindikaattorit nousussa toukokuussa 2021. 

JPG/688,20 kt

Kemianteollisuuden suhdannetilanne ja -odotus

Suhdannetilanne oli huhtikuussa hivenen tavanomaista parempi. Suhdanteiden ennakoidaan kohentuvan ke...

JPG/507,46 kt

Kemianteollisuuden tuotanto

Suomen kemianteollisuuden tuotanto lisääntyi alkuvuodesta 2021. Vuoden 2021 kesällä tuotanto kasvane...

JPG/515,71 kt

Kemianteollisuuden tilauskanta normaaliin verrattuna

Tilauskanta Kemianteollisuuden yritykset arvioivat tilauskannan nousseen normaalia suuremmaksi huht...

JPG/490,86 kt

Kemianteollisuuden henkilöstöodotus

Henkilöstöodotus Suomen kemianteollisuuden henkilöstömäärä lisääntyi vuoden 2021 alussa. Henkilöstö...

JPG/506,23 kt

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori Kuluttajien luottamus oli korkeissa lukemissa toukokuussa 2021. ...

JPG/452,82 kt