Talous ja suhdanteet

Kemianteollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin

Suomen kemianteollisuuden kiinteähintainen arvonlisäys supistui  11 % vuonna 2020. Käyvin hinnoin ar...

JPG/472,97 kt

Kemianteollisuuden arvonlisäys

Arvonlisäys eli arvonlisä on tuotetun hyödykkeen myyntihinnan sekä sen valmistukseen käytettyjen väl...

JPG/444,18 kt

Kemian arvonlisäyksen kehitys kiintein hinnoin

Suomen kemianteollisuuden arvonlisäyksestä yli 40 % tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotteista....

JPG/520,67 kt

Kemian arvonlisäyksen kehitys käyvin hinnoin

Suomen kemianteollisuuden tuottama arvonlisäys oli vuonna 2020 noin 5,9 mrd. euroa. Arvonlisäyksestä...

JPG/503,33 kt

Tehdasteollisuuden rakenne, osuus arvonlisäyksestä, %

Teollisuuden arvonlisäys Suomen kemianteollisuuden osuus tehdasteollisuuden arvonlisäyksestä oli 17...

JPG/588,39 kt

Kemianteollisuuden vaikutus arvonlisään

Kemianteollisuus luo suoraan Suomeen noin viiden miljardin arvonlisän ja suoraan, välillisesti ja tu...

jpg/347,73 kt

Kemian investoinnit, kehitys

Kemian investoinnit, kehitys Puolet Suomen kemianteollisuuden investoinneista on tuotantokapasiteet...

JPG/504,76 kt

Kemianteollisuus investoi yli miljardin vuodessa Suomeen, josta T&K noin 400 milj.

Myös liiketoiminta ja työpaikat ovat säilyneet. Sen lisäksi kemianteollisuus on keskeinen tekijä bio...

jpg/577,58 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto

Kemianteollisuuden liikevaihto oli vuoden 2021 heinä-syyskuussa 28 % vuoden takaista pienempi.

JPG/530,76 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto, mrd. euroa

Liikevaihto = kansantalouden tilinpidon tuotos

JPG/442,54 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto 2019

Kemianteollisuuden liikevaihto oli noin 24,3 miljardia euroa vuonna 2019. Tästä öljytuotteiden ja pe...

JPG/330,00 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto, trendi

Kemianteollisuuden liikevaihdon trendi oli nousussa syksyllä 2021. 

JPG/478,88 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto ja öljyn hinta

Kemianteollisuuden liikevaihto lisääntyi liikevaihtoindeksin mukaan vuoden 2021 kolmannella neljänne...

JPG/880,99 kt

Kemianteollisuuden tuotanto ja tuotanto-odotus

Suomen kemianteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat kesän ja syksyn 2021 aikana, mutta nousu vaimeni ...

JPG/561,46 kt

Tehdasteollisuuden päätoimialojen tuotanto

Kemianteollisuuden tuotantokehitys on vuosien 2008-2009 taantuman jälkeen ollut parempaa kuin teolli...

JPG/556,52 kt

Kemianteollisuuden tuotanto

Suomen kemianteollisuuden tuotanto lisääntyi syksyllä 2021. Talven aikana tuotanto kasvanee edelleen...

JPG/521,37 kt

Tehdasteollisuuden rakenne, osuus tuotannosta, %

Kemianteollisuuden osuus Suomen tehdasteollisuuden tuotoksesta oli 18 % vuonna 2020. 

JPG/631,32 kt

Kemianteollisuuden tuotannon volyymi-indeksi

Suomen kemianteollisuuden tuotannon työpäiväkorjattu volyymi oli vuoden 2021 kolmannella neljännekse...

JPG/482,23 kt

Kemian tuotannon arvon kehitys

Suomen kemianteollisuuden kokonaistuotoksesta suurin osa tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotte...

JPG/520,27 kt

Kemianteollisuuden uusien tilauksen kehitys

Suomen kemianteollisuuden uusien tilausten arvo lisääntyi syksyllä 2021. 

JPG/502,24 kt

Henkilöstöodotus lähikuukausina

Kemianteollisuus ennakoi henkilöstön lisääntyvän hieman vuodenvaihteessa 2021-2022, koko teollisuude...

JPG/556,31 kt

Kemianteollisuuden henkilöstöodotus

Kemianteollisuus ennakoi henkilöstön lisääntyvän hivenen alkuvuoden 2022 aikana.

JPG/495,17 kt

Kemianteollisuuden suhdannetilanne ja –odotus

Suhdannetilanne oli marraskuussa 2021 selvästi normaalia parempi. Tilanteen ei uskota tästä enää par...

JPG/550,51 kt

Tuotanto-odotus lähikuukausina

Kemianteollisuus ennakoi tuotannon kasvun vaimenevan vuoden 2022 alussa. Koko teollisuudessa odoteta...

JPG/515,36 kt

Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit

Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit Luottamusindikaattorit pääosin nousussa marraskuussa 2021 (p...

JPG/695,62 kt

Kemianteollisuuden suhdannetilanne ja -odotus

Kemianteollisuuden suhdannetilanne oli lokakuussa selvästi tavanomaista parempi. Suhdanteiden ennako...

JPG/511,78 kt

Kemianteollisuuden tuotanto

Suomen kemianteollisuuden tuotanto lisääntyi alkuvuodesta 2021. Vuoden 2021 kesällä tuotanto kasvane...

JPG/515,71 kt

Kemianteollisuuden tilauskanta normaaliin verrattuna

Tilauskanta Kemianteollisuuden yritykset arvioivat tilauskannan normaalia suuremmaksi lokakuussa 20...

JPG/494,31 kt

Kemianteollisuuden henkilöstö

Suomen kemianteollisuuden henkilöstömäärä lisääntyi syksyllä 2021 aiempia odotuksia enemmän. Henkilö...

JPG/510,61 kt

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori Kuluttajien luottamus oli heikkeni marraskuussa 2021.

JPG/456,93 kt