Talous ja suhdanteet

Tehdasteollisuuden rakenne, osuus arvonlisäyksestä, %

Teollisuuden arvonlisäys Kemianteollisuuden osuus Suomen tehdasteollisuuden tuotoksesta oli 20 % vu...

JPG/631,00 kt

Kemian arvonlisäyksen kehitys kiintein hinnoin

Kemian arvonlisäyksen kehitys kiintein hinnoin Suomen kemianteollisuuden arvonlisäyksestä lähes 40 ...

JPG/517,37 kt

Kemian arvonlisäyksen kehitys käyvin hinnoin

Kemian arvonlisäyksen kehitys käyvin hinnoin Suomen kemianteollisuuden tuottama arvonlisäys oli vuo...

JPG/514,01 kt

Kemianteollisuuden arvonlisäys

Suomen kemianteollisuuden kiinteähintainen arvonlisäys lisääntyi ennakkotietojen mukaan 17 % vuonna ...

JPG/437,63 kt

Kemianteollisuuden vaikutus arvonlisään

Kemianteollisuus luo suoraan Suomeen noin viiden miljardin arvonlisän ja suoraan, välillisesti ja tu...

jpg/347,73 kt

Kemianteollisuus ja energia

Kemian avulla voimme kehittää uusia voimanlähteitä, tehostaa energian varastointia ja talteenottoa s...

jpg/767,78 kt

Sähkön kulutus sektoreittain 2016

Kemianteollisuuden osuus Suomen kokonaissähkönkulutuksesta oli 8 % vuonna 2016. Teollisuus ja rakent...

jpg/332,37 kt

Kemianteollisuus investoi yli miljardin vuodessa Suomeen

Myös liiketoiminta ja työpaikat ovat säilyneet. Sen lisäksi kemianteollisuus on keskeinen tekijä bio...

JPG/533,32 kt

Suomen kemianteollisuuden T&K-menot

Kemianteollisuuden tutkimus- ja kehittämismenot ovat Suomen teollisuuden toimialoista toiseksi suuri...

jpg/455,60 kt

Tehdasteollisuuden investoinnit 2016

Vuonna 2016 kemianteollisuuden investointien arvo oli noin 1079 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 16...

JPG/349,92 kt

Kemianteollisuuden investoinnit ja pääoman kuluminen

Myös liiketoiminta ja työpaikat ovat säilyneet. Sen lisäksi kemianteollisuus on keskeinen tekijä bio...

JPG/596,83 kt

Investointien kehitys teollisuuden toimialoittain

Vuonna 2016 kemianteollisuuden investointien arvo oli noin  1079 miljoonaa euroa, mikä vastaa 16 pro...

JPG/568,14 kt

Kemianteollisuuden investoinnit, kehitys

Tuotantokapasiteetin lisäys on ollut viime vuosina yleisin investointien tarkoitus.

JPG/509,23 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto 24 miljardin vuositasolla

Kemianteollisuuden tuotannon bruttoarvo (liikevaihto) oli noin 24,1 miljardia euroa vuonna 2018. Täs...

JPG/372,12 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto, trendi

Kemianteollisuuden liikevaihto Kemianteollisuuden liikevaihdon trendi kääntyi loivaan laskuun vuode...

JPG/464,92 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto ja öljyn hinta

Kemianteollisuuden liikevaihto supistui liikevaihtoindeksin mukaan vuoden 2020 ensimmäisellä neljänn...

JPG/854,31 kt

Kemianteollisuuden tuotannon volyymi-indeksi

Kemian tuotantoindeksi Suomen kemianteollisuuden tuotannon volyymi oli vuoden 2020 ensimmäisellä ne...

JPG/488,82 kt

Kemianteollisuuden tilauskanta

Koko teollisuuden ja kemianteollisuuden yritykset arvioivat tilauskannan tavanomaista heikommaksi ta...

JPG/480,13 kt

Kemian tuotannon arvon kehitys

Suomen kemianteollisuuden kokonaistuotoksesta suurin osa tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotte...

JPG/517,37 kt

Kemianteollisuuden tuotanto

Tuotanto-odotus Suomen kemianteollisuuden tuotanto väheni vuoden 2020 alussa. Tuotannon ennakoidaan...

JPG/509,75 kt

Kemianteollisuuden uusien tilauksen kehitys

Suomen kemianteollisuuden uusien tilausten trendi pysyi loivassa nousussa vuoden 2020 alussa.

JPG/546,29 kt

Kemianteollisuuden henkilöstö

Suomen kemianteollisuuden henkilöstömäärä supistui aavistuksen vuoden 2020 alussa. Henkilökunnan mää...

JPG/479,05 kt

Kemianteollisuuden tilauskanta normaaliin verrattuna

Tilauskanta Kemianteollisuuden yritykset arvioivat tilauskannan tavanomaiseksi huhtikuussa 2020. Ko...

JPG/483,50 kt

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamus palautui lievästi toukokuussa HUOM! Tilaston nimi on vaihtunut toukokuussa 20...

JPG/437,12 kt

Kemianteollisuuden tuotanto-odotus

Suomen kemianteollisuuden tuotanto väheni vuoden 2019 lopussa. Tuotannon ennakoidaan lisääntyvän läh...

JPG/504,30 kt

Kemianteollisuuden suhdannetilanne ja -odotus

Suhdannetilanne oli huhtikuussa likimain normaali. Suhdanteiden ennakoidaan heikkenevän yleisesti ke...

JPG/500,43 kt

Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit

Koronakriisin aiheuttama luottamuksen rapautuminen päättyi toukokuussa

JPG/677,94 kt