Talous ja suhdanteet

Kemianteollisuuden arvonlisäys

Kemianteollisuuden arvonlisäys kohosi kolmannella neljänneksellä 3,4 % edellisestä neljänneksestä. T...

JPG/389,61 kt

Kemian arvonlisäyksen kehitys kiintein hinnoin

Suomen kemianteollisuuden arvonlisäyksestä lähes 40 % tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotteist...

jpg/514,01 kt

Kemian arvonlisäyksen kehitys käyvin hinnoin

Suomen kemianteollisuuden tuottama arvonlisäys oli vuonna 2019 noin 6,4 mrd. euroa. Arvonlisäyksestä...

JPG/497,30 kt

Tehdasteollisuuden rakenne, osuus arvonlisäyksestä, %

Teollisuuden arvonlisäys Suomen kemianteollisuuden osuus tehdasteollisuuden arvonlisäyksestä oli 18...

JPG/570,68 kt

Kemianteollisuuden vaikutus arvonlisään

Kemianteollisuus luo suoraan Suomeen noin viiden miljardin arvonlisän ja suoraan, välillisesti ja tu...

jpg/347,73 kt

Kemian investoinnit, kehitys

Kemian investoinnit, kehitys Puolet Suomen kemianteollisuuden investoinneista on tuotantokapasiteet...

JPG/504,76 kt

Kemianteollisuus investoi yli miljardin vuodessa Suomeen, josta T&K lähes 500 milj.

Myös liiketoiminta ja työpaikat ovat säilyneet. Sen lisäksi kemianteollisuus on keskeinen tekijä bio...

JPG/568,67 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto

Kemianteollisuuden liikevaihto oli vuoden 2020 loka-joulukuussa 13 % vuoden takaista pienempi. Koko ...

JPG/524,63 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto 24 miljardin vuositasolla

Kemianteollisuuden tuotannon bruttoarvo (liikevaihto) oli noin 24,1 miljardia euroa vuonna 2018. Täs...

JPG/372,12 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto, trendi

Kemianteollisuuden liikevaihdon trendi on ollut ennallaan vuoden 2020 lopulla. Koko liikevaihdon tie...

JPG/471,56 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto ja öljyn hinta

Kemianteollisuuden liikevaihto supistui liikevaihtoindeksin mukaan vuoden 2020 neljännellä neljännek...

JPG/857,04 kt

Tehdasteollisuuden päätoimialojen tuotanto

Kemianteollisuuden tuotantokehitys on vuosien 2008-2009 taantuman jälkeen ollut parempaa kuin teolli...

JPG/552,82 kt

Kemianteollisuuden tuotanto

Tuotanto-odotus Suomen kemianteollisuuden tuotanto lisääntyi vuodenvaihteessa 2020-2021. Vuoden 202...

JPG/513,03 kt

Tehdasteollisuuden rakenne, osuus tuotannosta, %

Kemianteollisuuden osuus Suomen tehdasteollisuuden tuotoksesta oli 20 % vuonna 2019

JPG/631,00 kt

Kemianteollisuuden tuotannon volyymi-indeksi

Suomen kemianteollisuuden tuotannon työpäiväkorjattu volyymi oli vuoden 2020 neljännellä neljännekse...

JPG/477,47 kt

Kemian tuotannon arvon kehitys

Suomen kemianteollisuuden kokonaistuotoksesta suurin osa tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotte...

JPG/517,37 kt

Kemianteollisuuden uusien tilauksen kehitys

Suomen kemianteollisuuden uudet tilaukset lisääntyivät selvästi vuoden 2020 lopussa. 

JPG/495,58 kt

Tuotanto-odotus lähikuukausina

Tuotanto-odotus lähikuukausina Kemianteollisuus ennakoi lopputalvelle ja keväälle koko teollisuuden...

JPG/507,37 kt

Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit

Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit Luottamusindikaattorit hienoisessa laskussa helmikuussa 2021...

JPG/679,53 kt

Kemianteollisuuden suhdannetilanne ja -odotus

Suhdannetilanne oli tammikuussa vähän normaalia heikompi. Suhdanteiden ennakoidaan hiipuvan lievästi...

JPG/504,68 kt

Kemianteollisuuden tuotanto

Kemianteollisuuden tuotanto väheni EK:n tiedusteluvastaajien arvioiden perusteella syksyllä 2020. Tu...

JPG/512,93 kt

Kemianteollisuuden tilauskanta normaaliin verrattuna

Tilauskanta Kemianteollisuuden yritykset arvioivat tilauskannan hieman normaalia heikommaksi tammik...

JPG/488,47 kt

Kemianteollisuuden henkilöstöodotus

Henkilöstöodotus Kemianteollisuus ennakoi henkilöstön lisääntyvän hivenen kevään lähestyessä. 

JPG/489,74 kt

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori Kuluttajien luottamus pysyi ennallaan helmikuussa Huom: Tilaston...

JPG/449,75 kt