Talous ja suhdanteet

Kemianteollisuuden arvonlisäyksen kehitys

Arvonlisäys eli arvonlisä on tuotetun hyödykkeen myyntihinnan sekä sen valmistukseen käytettyjen väl...

JPG/414,77 kt

Kemian arvonlisäyksen kehitys kiintein hinnoin

Suomen kemianteollisuuden arvonlisäyksestä lähes 40 % tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotteist...

JPG/487,32 kt

Kemian arvonlisäyksen kehitys käyvin hinnoin

Suomen kemianteollisuuden arvonlisäyksestä noin 40 % tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotteista...

JPG/472,03 kt

Teollisuuden arvonlisäys

Suomen kemianteollisuuden osuus tehdasteollisuuden arvonlisäyksestä oli 17 % vuonna 2016.

JPG/574,43 kt

Kemianteollisuuden vaikutus arvonlisään

Kemianteollisuus luo suoraan Suomeen noin viiden miljardin arvonlisän ja suoraan, välillisesti ja tu...

jpg/347,73 kt

Kemianteollisuus ja energia

Kemian avulla voimme kehittää uusia voimanlähteitä, tehostaa energian varastointia ja talteenottoa s...

jpg/767,78 kt

Sähkön kulutus sektoreittain 2016

Kemianteollisuuden osuus Suomen kokonaissähkönkulutuksesta oli 8 % vuonna 2016. Teollisuus ja rakent...

jpg/332,37 kt

Suomen kemianteollisuuden T&K-menot

Kemianteollisuuden tutkimus- ja kehittämismenot ovat Suomen teollisuuden toimialoista toiseksi suuri...

jpg/455,60 kt

Tehdasteollisuuden investoinnit 2016

Vuonna 2016 kemianteollisuuden investointien arvo oli noin 1079 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 16...

JPG/349,92 kt

Kemianteollisuuden investoinnit ja pääoman kuluminen

Myös liiketoiminta ja työpaikat ovat säilyneet. Sen lisäksi kemianteollisuus on keskeinen tekijä bio...

jpg/557,70 kt

Investointien kehitys teollisuuden toimialoittain

Vuonna 2016 kemianteollisuuden investointien arvo oli noin  1079 miljoonaa euroa, mikä vastaa 16 pro...

JPG/568,14 kt

Kemianteollisuuden investoinnit, kehitys

Tuotantokapasiteetin lisäys on ollut viime vuosina yleisin investointien tarkoitus.

JPG/509,23 kt

Kemianteollisuuden liikevaihdon ja raakaöljyn hinnan yhteys

Kemianteollisuuden liikevaihto lisääntyi liikevaihtoindeksin mukaan alkusyksyn 2018 aikana. Koko ala...

JPG/809,70 kt

Kemianteollisuuden liikevaihdon kehitys

Kemianteollisuuden liikevaihdon trendi nousi vuoden 2018 aikana.

JPG/458,02 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto tuoteryhmittäin

Kemianteollisuuden tuotannon bruttoarvo (liikevaihto) oli noin 21,9 miljardia euroa vuonna 2017. Täs...

JPG/328,76 kt

Kemian tuotannon arvon kehitys

Suomen kemianteollisuuden kokonaistuotoksesta suurin osa tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotte...

JPG/546,15 kt

Teollisuuden tuotantorakenteen kehitys

Kemianteollisuuden osuus Suomen tehdasteollisuuden tuotoksesta oli 18 % vuonna 2016.

JPG/599,50 kt

Kemianteollisuuden tuotanto

Suomen kemianteollisuuden tuotannon volyymi oli vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä hieman vuoden...

JPG/475,63 kt

Kemianteollisuuden uusien tilauksen kehitys

Suomen kemianteollisuuden uusien tilausten trendi oli nousussa vuoden 2018 kolmannella neljänneksell...

JPG/532,96 kt

Kemianteollisuuden henkilöstöodotus

Suomen kemianteollisuuden henkilöstömäärän ennakoidaan kasvavan aavistuksen verran vuoden 2018 lopus...

JPG/490,12 kt

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamus palautui marraskuussa 2018 hieman oltuaan sitä ennen laskussa monta kuukautta.

JPG/453,39 kt

Kemianteollisuuden tuotanto-odotus

Suomen kemianteollisuuden yrityksissä arvioidaan tuotantomäärien pysyvän vuodenvaihteessa 2018-2019 ...

JPG/495,59 kt

Kemianteollisuuden suhdannetilanne ja -odotus

Suhdannearviot olivat laskusuunnassa syksyllä 2018. Tämänhetkinen tilanne kuvataan yhä normaalia suo...

JPG/491,02 kt

Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit

Rakentamisen luottamus oli vahvaa vuoden 2018 lopulla – muilla päätoimialoilla luottamus oli laskuss...

JPG/660,15 kt