Talous ja suhdanteet

Kemianteollisuuden liikevaihto ja arvonlisäys päätoimialoittain 2021

Öljynjalostuksessa suurin liikevaihto vuonna 2021, mutta pienin arvonlisäys.

JPG/386,05 kt

Kemianteollisuuden arvonlisäys

Arvonlisäys eli arvonlisä on tuotetun hyödykkeen myyntihinnan sekä sen valmistukseen käytettyjen väl...

JPG/444,18 kt

Kemian arvonlisäyksen kehitys kiintein hinnoin

Suomen kemianteollisuuden arvonlisäyksestä yli 40 % tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotteista....

JPG/520,67 kt

Kemian arvonlisäyksen kehitys käyvin hinnoin

Suomen kemianteollisuuden tuottama arvonlisäys oli vuonna 2020 noin 5,9 mrd. euroa. Arvonlisäyksestä...

JPG/503,33 kt

Tehdasteollisuuden rakenne, osuus arvonlisäyksestä, %

Teollisuuden arvonlisäys Suomen kemianteollisuuden osuus tehdasteollisuuden arvonlisäyksestä oli 17...

JPG/588,39 kt

Kemianteollisuuden vaikutus arvonlisään

Kemianteollisuus luo suoraan Suomeen noin viiden miljardin arvonlisän ja suoraan, välillisesti ja tu...

jpg/347,73 kt

Kemian investoinnit, kehitys

Kemian investoinnit, kehitys Puolet Suomen kemianteollisuuden investoinneista on tuotantokapasiteet...

JPG/504,76 kt

Kemianteollisuus investoi yli miljardin vuodessa Suomeen, josta T&K noin 400 milj.

Myös liiketoiminta ja työpaikat ovat säilyneet. Sen lisäksi kemianteollisuus on keskeinen tekijä bio...

jpg/577,58 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto ja arvonlisäys päätoimialoittain 2021

Öljynjalostuksessa suurin liikevaihto vuonna 2021, mutta pienin arvonlisäys.

JPG/386,05 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto, mrd. euroa

Liikevaihto = kansantalouden tilinpidon tuotos

JPG/442,54 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto, trendi

Kemianteollisuuden liikevaihdon trendi oli nousussa syksyllä 2021. 

JPG/424,78 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto ja öljyn hinta

Kemianteollisuuden liikevaihto oli vuoden 2022 maaliskuussa 44 % korkeampi kuin maaliskuussa 2021. K...

JPG/877,71 kt

Kemianteollisuuden tuotanto ja tuotanto-odotus

Suomen kemianteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat kesän ja syksyn 2021 aikana, mutta nousu vaimeni ...

JPG/561,46 kt

Tehdasteollisuuden päätoimialojen tuotanto

Kemianteollisuuden tuotantokehitys on vuosien 2008-2009 taantuman jälkeen ollut parempaa kuin teolli...

JPG/483,57 kt

Kemianteollisuuden tuotanto

Suomen kemianteollisuuden tuotanto lisääntyi syksyllä 2021. Talven aikana tuotanto kasvanee edelleen...

JPG/521,37 kt

Tehdasteollisuuden rakenne, osuus tuotannosta, %

Kemianteollisuuden osuus Suomen tehdasteollisuuden tuotoksesta oli 18 % vuonna 2020. 

JPG/631,32 kt

Kemianteollisuuden tuotannon volyymi-indeksi

Suomen kemianteollisuuden tuotannon työpäiväkorjattu volyymi oli vuoden 2021 kolmannella neljännekse...

JPG/374,21 kt

Kemian tuotannon arvon kehitys

Suomen kemianteollisuuden kokonaistuotoksesta suurin osa tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotte...

JPG/520,27 kt

Kemianteollisuuden uusien tilauksen kehitys

Suomen kemianteollisuuden uusien tilausten arvo lisääntyi syksyllä 2021. 

JPG/509,15 kt

Henkilöstöodotus lähikuukausina

Kemianteollisuus ennakoi henkilöstön lisääntyvän jatkossa, koko teollisuudessa odotukset ovat saman ...

JPG/573,39 kt

Kemianteollisuuden henkilöstöodotus

Kemianteollisuus ennakoi henkilöstön lisääntyvän alkuvuoden 2022 aikana.

JPG/494,99 kt

Kemianteollisuuden suhdannetilanne ja –odotus

Suhdannetilanne oli toukokuussa 2022 normaalia parempi. Tilanteen uskotaan heikkenevän lähikuukausin...

JPG/556,92 kt

Tuotanto-odotus lähikuukausina

Suomen kemianteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat talven 2021-2022 aikana.

JPG/566,57 kt

Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit

Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit  

JPG/691,36 kt

Kemianteollisuuden suhdannetilanne ja -odotus

Kemianteollisuuden suhdannetilanne oli vuoden 2022 ensimmäisellä keskimääräistä parempi. Suhdanteide...

JPG/507,53 kt

Kemianteollisuuden tuotanto

Suomen kemianteollisuuden tuotanto lisääntyi vielä hieman vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä, ...

JPG/531,92 kt

Kemianteollisuuden tilauskanta normaaliin verrattuna

Tilauskanta Kemianteollisuuden yritykset arvioivat tilauskannan normaalia suuremmaksi lokakuussa 20...

JPG/494,31 kt

Kemianteollisuuden henkilöstö

Suomen kemianteollisuuden henkilöstömäärä lisääntyi talvella 2021-2022. Henkilöstön odotetaan lisään...

JPG/509,64 kt

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamus tippui maaliskuussa huomattavasti, ja oli samalla tasolla yhä toukokuussa. Hu...

JPG/464,44 kt