Talous ja suhdanteet

Kemianteollisuuden arvonlisäyksen kehitys

Arvonlisäys eli arvonlisä on tuotetun hyödykkeen myyntihinnan sekä sen valmistukseen käytettyjen väl...

JPG/435,07 kt

Kemian arvonlisäyksen kehitys kiintein hinnoin

Kemian arvonlisäyksen kehitys kiintein hinnoin Suomen kemianteollisuuden arvonlisäyksestä lähes 40 ...

JPG/501,13 kt

Kemian arvonlisäyksen kehitys käyvin hinnoin

Kemian arvonlisäyksen kehitys käyvin hinnoin Suomen kemianteollisuuden arvonlisäyksestä noin 40 % t...

JPG/491,09 kt

Teollisuuden arvonlisäys

Suomen kemianteollisuuden osuus tehdasteollisuuden arvonlisäyksestä oli 17 % vuonna 2018.

JPG/569,85 kt

Kemianteollisuuden vaikutus arvonlisään

Kemianteollisuus luo suoraan Suomeen noin viiden miljardin arvonlisän ja suoraan, välillisesti ja tu...

jpg/347,73 kt

Kemianteollisuus ja energia

Kemian avulla voimme kehittää uusia voimanlähteitä, tehostaa energian varastointia ja talteenottoa s...

jpg/767,78 kt

Sähkön kulutus sektoreittain 2016

Kemianteollisuuden osuus Suomen kokonaissähkönkulutuksesta oli 8 % vuonna 2016. Teollisuus ja rakent...

jpg/332,37 kt

Suomen kemianteollisuuden T&K-menot

Kemianteollisuuden tutkimus- ja kehittämismenot ovat Suomen teollisuuden toimialoista toiseksi suuri...

jpg/455,60 kt

Tehdasteollisuuden investoinnit 2016

Vuonna 2016 kemianteollisuuden investointien arvo oli noin 1079 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 16...

JPG/349,92 kt

Investointien kehitys teollisuuden toimialoittain

Vuonna 2016 kemianteollisuuden investointien arvo oli noin  1079 miljoonaa euroa, mikä vastaa 16 pro...

JPG/568,14 kt

Kemianteollisuuden investoinnit, kehitys

Tuotantokapasiteetin lisäys on ollut viime vuosina yleisin investointien tarkoitus.

JPG/509,23 kt

Kemianteollisuuden liikevaihdon ja raakaöljyn hinnan yhteys

Kemianteollisuuden liikevaihto väheni liikevaihtoindeksin mukaan vuoden 2019 kesäkuussa edelliskuust...

JPG/835,37 kt

Kemianteollisuuden liikevaihdon kehitys

Kemianteollisuuden liikevaihdon trendi nousi vuoden 2019 kesäkuussa. Koko liikevaihdon tiedot julkis...

JPG/452,73 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto tuoteryhmittäin

Kemianteollisuuden tuotannon bruttoarvo (liikevaihto) oli noin 21,9 miljardia euroa vuonna 2017. Täs...

JPG/328,76 kt

Kemian tuotannon arvon kehitys

Suomen kemianteollisuuden kokonaistuotoksesta suurin osa tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotte...

JPG/558,04 kt

Teollisuuden tuotantorakenteen kehitys

Kemianteollisuuden osuus Suomen tehdasteollisuuden tuotoksesta oli 19 % vuonna 2018.

JPG/617,34 kt

Kemianteollisuuden tuotanto

Suomen kemianteollisuuden tuotannon volyymi oli vuoden 2019 alussa (tammi-kesäkuu) noin 4 % vuoden t...

JPG/483,72 kt

Kemianteollisuuden uusien tilauksen kehitys

Suomen kemianteollisuuden uusien tilausten trendi oli kesän 2019 alussa noususuunnassa.

JPG/538,22 kt

Kemianteollisuuden henkilöstöodotus

Suomen kemianteollisuuden henkilöstömäärän ennakoidaan pysyvän likimain ennallaan.

JPG/504,04 kt

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamus oli elokuussa miinuksella. HUOM! Tilaston nimi on vaihtunut toukokuussa 2019 ...

JPG/331,03 kt

Kemianteollisuuden tuotanto-odotus

Suomen kemianteollisuuden tuotanto on laskenut odotuksista huolimatta.

JPG/499,49 kt

Kemianteollisuuden suhdannetilanne ja -odotus

Kemianteollisuuden suhdannetilanne on jatkanut heikentymistä eikä tilanteen odoteta kohentuvan.

JPG/503,84 kt

Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit

Teollisuuden luottamus hieman alle normaalin.

JPG/666,66 kt