Talous ja suhdanteet

Kemian arvonlisäyksen kehitys kiintein hinnoin

Kemian arvonlisäyksen kehitys kiintein hinnoin Suomen kemianteollisuuden arvonlisäyksestä lähes 40 ...

JPG/501,13 kt

Kemian arvonlisäyksen kehitys käyvin hinnoin

Kemian arvonlisäyksen kehitys käyvin hinnoin Suomen kemianteollisuuden arvonlisäyksestä noin 40 % t...

JPG/491,09 kt

Kemianteollisuuden arvonlisäys

Arvonlisäys eli arvonlisä on tuotetun hyödykkeen myyntihinnan sekä sen valmistukseen käytettyjen väl...

jpg/393,58 kt

Kemianteollisuuden vaikutus arvonlisään

Kemianteollisuus luo suoraan Suomeen noin viiden miljardin arvonlisän ja suoraan, välillisesti ja tu...

jpg/347,73 kt

Kemianteollisuus ja energia

Kemian avulla voimme kehittää uusia voimanlähteitä, tehostaa energian varastointia ja talteenottoa s...

jpg/767,78 kt

Sähkön kulutus sektoreittain 2016

Kemianteollisuuden osuus Suomen kokonaissähkönkulutuksesta oli 8 % vuonna 2016. Teollisuus ja rakent...

jpg/332,37 kt

Suomen kemianteollisuuden T&K-menot

Kemianteollisuuden tutkimus- ja kehittämismenot ovat Suomen teollisuuden toimialoista toiseksi suuri...

jpg/455,60 kt

Tehdasteollisuuden investoinnit 2016

Vuonna 2016 kemianteollisuuden investointien arvo oli noin 1079 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 16...

JPG/349,92 kt

Investointien kehitys teollisuuden toimialoittain

Vuonna 2016 kemianteollisuuden investointien arvo oli noin  1079 miljoonaa euroa, mikä vastaa 16 pro...

JPG/568,14 kt

Kemianteollisuuden investoinnit, kehitys

Tuotantokapasiteetin lisäys on ollut viime vuosina yleisin investointien tarkoitus.

JPG/509,23 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto 24 miljardin vuositasolla

Kemianteollisuuden tuotannon bruttoarvo (liikevaihto) oli noin 24,1 miljardia euroa vuonna 2018. Täs...

JPG/372,12 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto, trendi

Kemianteollisuuden liikevaihdon trendi on ollut tasainen viimeisen vuoden ajan.

JPG/461,69 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto ja öljyn hinta

Kemianteollisuuden liikevaihto ja raakaöljyn hinta seuraavat toisiaan.

JPG/842,38 kt

Kemian tuotannon arvon kehitys

Suomen kemianteollisuuden kokonaistuotoksesta suurin osa tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotte...

JPG/558,04 kt

Kemianteollisuuden tuotanto

Suomen kemianteollisuuden tuotannon volyymi oli vuoden 2019 tammi-syyskuussa noin 4 % vuoden takaist...

JPG/470,69 kt

Kemianteollisuuden uusien tilauksen kehitys

Suomen kemianteollisuuden uusien tilausten trendi oli syksyllä 2019 vaakalennossa.

JPG/539,43 kt

Kemianteollisuuden henkilöstöodotus

Suomen kemianteollisuuden henkilöstömäärä pysynee likimain ennallaan vuoden 2019 lopussa ja vuoden 2...

JPG/479,52 kt

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamus oli marraskuussa miinuksella. HUOM! Tilaston nimi on vaihtunut toukokuussa 20...

JPG/367,17 kt

Kemianteollisuuden tuotanto-odotus

Suomen kemianteollisuuden tuotanto pysyi yritysten arvioiden mukaan syksyllä ennallaan. Tuotannon en...

JPG/503,19 kt

Kemianteollisuuden suhdannetilanne ja -odotus

Suhdannetilanteen arvioitiin heikentyneen syksyn aikana ja tilanne oli lokakuussa keskimäärin normaa...

JPG/506,28 kt

Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit

Teollisuuden luottamus pysyi ennallaan syyskuussa.

JPG/674,32 kt