Talous ja suhdanteet

Kemianteollisuuden arvonlisäys

Suomen kemianteollisuuden kiinteähintainen arvonlisäys lisääntyi ennakkotietojen mukaan 17 % vuonna ...

jpg/389,73 kt

Kemian arvonlisäyksen kehitys kiintein hinnoin

Suomen kemianteollisuuden arvonlisäyksestä lähes 40 % tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotteist...

jpg/514,01 kt

Kemian arvonlisäyksen kehitys käyvin hinnoin

Suomen kemianteollisuuden tuottama arvonlisäys oli vuonna 2019 noin 6,4 mrd. euroa. Arvonlisäyksestä...

JPG/497,30 kt

Tehdasteollisuuden rakenne, osuus arvonlisäyksestä, %

Teollisuuden arvonlisäys Suomen kemianteollisuuden osuus tehdasteollisuuden arvonlisäyksestä oli 18...

JPG/570,68 kt

Kemianteollisuuden vaikutus arvonlisään

Kemianteollisuus luo suoraan Suomeen noin viiden miljardin arvonlisän ja suoraan, välillisesti ja tu...

jpg/347,73 kt

Kemianteollisuus investoi yli miljardin vuodessa Suomeen, josta T&K reilut 400 milj.

Myös liiketoiminta ja työpaikat ovat säilyneet. Sen lisäksi kemianteollisuus on keskeinen tekijä bio...

jpg/555,31 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto 24 miljardin vuositasolla

Kemianteollisuuden tuotannon bruttoarvo (liikevaihto) oli noin 24,1 miljardia euroa vuonna 2018. Täs...

JPG/372,12 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto, trendi

Kemianteollisuuden liikevaihto Kemianteollisuuden liikevaihdon trendi on ollut vuonna 2020 laskussa...

JPG/469,77 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto ja öljyn hinta

Kemianteollisuuden liikevaihto Kemianteollisuuden liikevaihto supistui liikevaihtoindeksin mukaan v...

JPG/860,55 kt

Tehdasteollisuuden rakenne, osuus tuotannosta, %

Kemianteollisuuden osuus Suomen tehdasteollisuuden tuotoksesta oli 20 % vuonna 2019

JPG/631,00 kt

Kemianteollisuuden tuotannon volyymi-indeksi

Kemian tuotantoindeksi Suomen kemianteollisuuden tuotannon volyymi oli vuoden 2020 toisella neljänn...

JPG/490,60 kt

Kemian tuotannon arvon kehitys

Suomen kemianteollisuuden kokonaistuotoksesta suurin osa tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotte...

JPG/517,37 kt

Kemianteollisuuden uusien tilauksen kehitys

Suomen kemianteollisuuden uusien tilausten trendi kääntyi koronan myötä laskuun. 

JPG/549,36 kt

Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit

Palveluiden ja kaupan luottamus palautui elokuussa – teollisuudessa edessä vaikea syksy. 

JPG/681,46 kt

Kemianteollisuuden suhdannetilanne ja -odotus

Suhdannetilanne oli heinäkuussa aavistuksen normaalia heikompi. Suhdanteiden ennakoidaan pysyvän syk...

JPG/501,88 kt

Kemianteollisuuden tuotanto

Tuotanto-odotus Suomen kemianteollisuuden tuotanto väheni kesällä 2020. Syksyllä tuotantomäärät pys...

JPG/511,13 kt

Kemianteollisuuden tilauskanta normaaliin verrattuna

Kemianteollisuuden yritykset arvioivat tilauskannan hieman normaalia heikommaksi.

JPG/485,78 kt

Kemianteollisuuden henkilöstöodotus

Suomen kemianteollisuuden henkilöstömäärä supistui aavistuksen vuoden 2020 alussa. Henkilökunnan mää...

JPG/502,17 kt

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamus palautui lievästi toukokuussa HUOM! Tilaston nimi on vaihtunut toukokuussa 20...

JPG/437,12 kt