Yritystuet

Suomessa käytävää yritystukikeskustelua hämmentää käsitteisiin liittyvä epäselvyys, jossa maksetut tuet ja saadut verotulot sekä toisaalta yritys- ja maataloustuet menevät sekaisin. Tästä syystä myös arviot yritystukien määrästä vaihtelevat reilusta miljardista kymmeneen miljardiin.

Yritystukikeskustelu on myös hyvin Suomi-keskeistä. Vientiteollisuudelle olennaista on kuitenkin kustannustaso verrattuna keskeisiin kilpailijamaihin, reilu kilpailuympäristö. Olennaista on myös pitkäjänteisyys ja ennustettavuus. Poliittisten päätösten arvaamattomuuteen liittyvä riski lisää investointien tuottovaatimuksia ja vaikuttaa tuotannon sijoittumiseen. Tuotannon siirtyminen pois Suomesta johtaa aina verotulojen pienenemiseen.

  • Maksetut tuet ja saadut verotulot pitäisi käsitellä erikseen
  • Veroasteita ei pidä käsitellä yritystukina, jos ne eivät alita merkittävästi keskeisten kilpailijamaiden veroratkaisuja
  • Jako uudistaviin ja säilyttäviin tukiin voi johtaa vääriin johtopäätöksiin

Vientiteollisuudelle olennaista on kustannusten taso verrattuna kilpailijamaihin

Energia- ja logistiikkakustannukset ovat vientiteollisuudelle merkittävä kuluerä, jota kaukainen sijaintimme itsessään kasvattaa. Suomen ei kannata heikentää vientiteollisuuden kilpailukykyä nostamalla energian tai liikenteen veroja tai poistamalla järjestelmiä, joilla korjataan kansallisen verojärjestelmän aiheuttamaa kilpailukykyvajetta. Tällainen järjestelmä on päästökauppakompensaatio, johon Suomen valtio saa rahat EU:lta.

Kemianteollisuus tuottaa vuositasolla suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kanssa yli kolmen miljardin verokertymän Suomeen. Energiaverojen osuus tästä on noin 300 miljoonaa.

Jako uudistaviin ja säilyttäviin tukiin on todellisuuden yksinkertaistamista

Yritystukien jakaminen säilyttäviin ja uudistaviin tukiin voi johtaa väärään johtopäätökseen, sillä teollisessa toiminnassa uudistuminen vaatii lähes poikkeuksetta olemassaolevan teollisen infrastruktuurin ja tuotannollisen toiminnan olemassaoloa sekä pääomaa, jota nykyinen liiketoiminta luo. Osaamisen hyödyntämiselle ja kaupallistamiselle on annettava mahdollisuus ja se onnistuu vain kilpailukykyisessä toimintaympäristössä menestyvien yritysten myötä.

Katso lisää:

KPMG:n selvitys Kemianteollisuuden taloudellisista vaikutuksista Suomessa 

Kemianteollisuuden lausunto yritystukia koskevaan kuulemistilaisuuteen 13.10.2017