Uusi työmarkkinamalli

Suomi tarvitsee uuden vientivetoisen työmarkkinamallin. Siinä työehtosopimusten kustannuskatto määritellään vientialojen maksukyvyn mukaan ja päätöksentekoa viedään työpaikoille; sinne missä työ tehdään ja tilanteesta on paras ymmärrys.

Uusi työmarkkinamalli ei muuta tilannetta hetkessä, mutta se muuttaisi rakenteita suuntaan, jossa talouden elpymiselle olisi selvästi paremmat edellytykset.

  • Vientivetoisessa mallissa sovitaan kustannusvaikutusten katosta
  • Kustannusvaikutusten katto asetetaan tasolle, joka pitää viennin kilpailukykyisenä
  • Kun vienti vetää, kaikki suomalaiset hyötyvät

Vienti luo kysyntää, kasvua ja työpaikkoja koko talouteen

Valtion ja kuntien ja jatkossa myös maakuntien toiminta ja työpaikat rahoitetaan viime kädessä yritystoiminnan luomilla suorilla tai välillisillä tuloilla. Toinen vaihtoehto on ottaa aina vaan lisää lainaa tulevien sukupolvien maksettavaksi. Kun vienti vetää, kysyntä kasvaa myös palveluissa ja kaupassa, ja työtä syntyy lisää. Tämä taas lisää verotuloja ja luo sitä kautta palkanmaksukykyä julkiselle sektorille.

Muiden alojen kustannustaso vaikuttaa viennin kilpailukykyyn

Vientialat ostavat paljon palveluita ja tuotteita kotimaasta, joten muiden alojen kustannustaso heijastuu suoraan viennin kustannuksiin. Teollisuuden palveluiden pysyminen Suomessa tukee myös teollisuuden pysymistä täällä, ja päinvastoin. Julkisen sektorinkin palkat vaikuttavat. Kun varoja kerätään lisää verottamalla, vaikuttaa se suoraan kustannustasoon. Tarvitsemme toinen toisiamme. Vienti muita aloja ja julkista sektoria ja muut alat vientialoja.