Kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Kemianteollisuus kannattaa kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteita. Olennaista on käytännön toteutus tavalla, joka pitää huolta myös teollisuuden kilpailukyvystä. Lisäksi tarvitsemme vahvaa kansallista vaikuttamista EU:ssa uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämiseksi koko Euroopassa.

Vuonna 2016 julkaistu strategia linjaa konkreettisia tavoitteita ja toimia, joilla Suomi pääsee kohti hiilineutraalisuutta sekä täyttää EU:n ja Suomen omat energia- ja ilmastotavoitteet. 

  • Liikenteen uusiutuvien polttoaineiden käytön lisääminen kannattaa
  • Moni kaupunki lämpiää jo teollisuuden prosessilämmöllä; vielä useampi voisi!
  • Prosessiteollisuus tarvitsee jatkuvaa ja tasaista virtaa kilpailukykyisellä hinnalla
  • Sopimuspohjainen energiatehokkuustyö on osoittanut toimivuutensa

Liikenne tarvitsee uusiutuvia polttoaineita – Suomessa ja Euroopassa

Liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuuden lisääminen (tavoitteena 40 %) on kestävä keino niin kauan kuin polttomoottoreita on käytössä. Suomessa on liikennepolttoaineisiin liittyvää korkean teknologian osaamista ja liiketoimintaa, jonka menestyminen on myös Suomen etu. Uusiutuvien polttoaineiden lisäksi myös biokaasun ja vedyn käytön lisääminen on hyvä ja kestävä tavoite.

Teollisuuden prosessilämmössä on käyttämätöntä potentiaalia

Kemianteollisuuden prosessilämmöllä lämpiää jo moni kaupunki, esimerkiksi Siilinjärvi ja Riihimäki. Teollisuuden prosessilämmön hyödyntämisessä on kuitenkin vielä paljon potentiaalia. Prosessilämmön käyttöön tulisi kannustaa ja sitä pitäisi voida hyödyntää, vaikka se olisikin alkuaan peräisin fossiilisesta lähteestä.

 

Sami Nikander
Johtaja, Vastuullisuus
DI

+358 40 567 4413

sami.nikander­@kemianteollisuus.fi