Innovaatiorahoitus ja T&K

Kemianteollisuus säilyttää kilpailukykynsä vain uudistumalla jatkuvasti. Tässä keksinnöillä ja innovaatioilla on avainrooli. Uusien innovaatioiden edellytyksenä on korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa tehtävä korkeatasoinen tiede ja tutkimus sekä yritysten tuotekehitys.

Tarvitsemme lisää ekosysteemejä, jossa eri toimijat, kuten korkeakoulut, yliopistot, tutkimuslaitokset ja yritykset tekevät yhteistyötä sekä pitkäjänteistä teknologiakehitystä. Tärkeitä kehityksen painopistealueita ovat kiertotalous, digitalisaatio, energiateknologia ja terveysteknologia.

Suomen innovaatiojärjestelmää tulisi muuttaa niin, että se tukee liiketoiminnan kehittämistä Suomessa.

  • Suomeen kansallinen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusmalli, PPP (Public Private Partnership)
  • Innovaatiorahoituksen kohdentaminen kemianteollisuudelle tärkeisiin ja merkittävän kasvupotentiaalin omaaviin aiheisiin
  • Lisärahoitusta innovaatioprosessin loppupään riskipitoisimpien vaiheiden tukemiseen (pilotointi, demonstrointi ja soveltava tutkimus)

Kokonaiskuva tuo kasvua ja työpaikkoja

Suomen tulevaisuuden kannalta keskeinen kysymys on, millaiset yhteistyöalustat edistävät innovaatioita ja vientiä. Tämän hetken haasteena on, että tutkimusrahoitus on sirpaloitunut ja että kasvuyritysten on vaikea saada rahoitusta. Uusia alkuja rahoitetaan helpommin kuin skaalausta ja kokeilua. Isot yritykset ovat tärkeitä kumppaneita ja ekosysteemien vetureita pienemmille toimijoille.

Kemia ja biotekniikka ovat tulevaisuuden avaintaitoja

Molekyylitason osaamisen merkitys kasvaa jatkuvasti kaikilla prosessiteollisuuden alueilla. Suomeen on vuosien työllä rakennettu hyvä osaamispohja yrityksiin, yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin, jota tulisi kehittää eteenpäin ja hyödyntää paremmin.

 

Carmela Kantor-Aaltonen
Johtava asiantuntija, Innovaatiot
FL

+358 50 4045 166

carmela.kantor-aaltonen­@kemianteollisuus.fi