Ammatillinen koulutus

Kemianteollisuudessa työskentely vaatii entistä laadukkaampaa osaamista ja valmiutta uuden oppimiseen. Kemian alan ammatillisen koulutuksen haasteena ovat heikko vetovoima ja perustutkinnoista valmistuneiden huono työllistyminen samaan aikaan, kun kemianteollisuuden osaamistarpeet kasvavat ja monipuolistuvat.

Kemian yrityksiä huolestuttavat myös nuorten puutteelliset jatko-opintotaidot ja opiskelijoiden laskevat oppimistulokset.

  • Pienten, mutta kemian alan yrityksille tärkeiden alojen koulutustarpeiden turvaaminen
  • Ammatillisen koulutuksen uudistuksen vieminen käytäntöön; yritykset mukaan ja opiskelu joustavaksi
  • Uusien oppimisympäristöjen luominen yhdessä yritysten kanssa
  • Luonnontieteellis-matemaattisten aineiden (LUMA) osaaminen paremmaksi
  • Yhteistyön vahvistaminen ammatillisen koulutuksen ja muiden koulutusmuotojen kanssa, räätälöidyt osaamispolut
  • Osakeyhtiöpohjainen toimilupajärjestelmä ja yrityksille keskeinen rooli hallituksiin

Tarvitsemme jatkossakin parhaat osaajat

Kemian alalla työskentely vaatii korkeaa motivaatiota ja laadukasta osaamista sekä valmiutta elinikäiseen oppimiseen. Työt vaativat erityisiä turvallisuus- ja ongelmanratkaisukykyjä, joihin myös koulutuksen on kyettävä vastaamaan.

Aidosti työelämää tukeva koulutus ymmärtää yrityksen tarpeet

Parhaimmillaan ammatillinen koulutus on aidosti työelämää tukeva koulutusmuoto. Yritykset nähdään enemmän asiakkaina ja yrityskohtaisiin tarpeisiin pyritään myös vastaamaan paremmin ilman, että opiskelijasta tulee yritykselle taakka. Tämä on myös opiskelijan ja koko yhteiskunnan etu.