Tätä mieltä

Tavoittelemme kemianteollisuudelle suotuisaa toimintaympäristöä. Sellaista, jossa tuotannollista toimintaa ja siihen liittyvää tuotekehitystä, tutkimusta ja palveluita halutaan kehittää ja kasvattaa Suomessa. Tästä hyötyvät kaikki.

Kemianteollisuudelle suotuisa toimintaympäristö

  • Kustannuskilpailukyvyn parantaminen
  • Ala- ja yrityskohtaisuuden sekä joustavuuden lisääminen työehdoissa
  • Sääntelyn keventäminen ja soveltamisen sujuvoittaminen
  • Julkisen koulutus- ja innovaatiorahoituksen kohdentaminen

Kemianteollisuudelle tärkeitä aiheita ovat

  • Bio- ja kiertotalous
  • Energia, ilmasto, ympäristö, logistiikka
  • Koulutusjärjestelmät
  • Tutkimus ja kehitys, innovaatiojärjestelmä
  • Työelämä
  • Työ-, prosessi ja tuoteturvallisuus