Kemianteollisuus ry:n organisaatio

Kemianteollisuus ry:ssä päätösvaltaa käyttävät sen jäsenet liiton kokouksessa (kevät- ja syyskokous). Kemianteollisuus ry:n asioita hoitavat hallitus, sen työvaliokunta sekä toimitusjohtaja ja Kemianteollisuus ry:n toimisto.

Kemianteollisuus ry:llä on valiokuntia, jotka tukevat Kemianteollisuus ry:n edunvalvontatyötä ja tuovat siihen yritysten asiantuntemuksen. 

Kemianteollisuus ry:llä on 13 jäsen- ja yhteistoimintajärjestöä. Sen kanssa järjestörakenteellisesti tai toiminnallisesti integroituneina toimivat Kasvinsuojeluteollisuus ry, Kenkä- ja Nahkateollisuus ry, Kierrätysteollisuus ry, Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry, Kultaseppien Työnantajaliitto ry, Kumiteollisuus ry, Lasikeraaminen teollisuus LT ry, Lääketeollisuus ry, Muoviteollisuus ry, Suomen Bioteollisuus ry, Veneteollisuuden Työnantajat ry, Väriteollisuusyhdistys ry ja Öljytuote ry.

Kemianteollisuus ry:n toimiston työ on organisoitu neljään tiimiin: Hallinto, Työelämä, Vastuullisuus ja Viestintä.

Kemianteollisuus ry:n johtoryhmän jäsenet:
Mika Aalto, toimitusjohtaja
Minna Etu-Seppälä, johtaja, Työelämä
Sami Nikander, johtaja, Vastuullisuus
Arja Puikkonen, johtaja, Hallinto
Juha Vainio, johtaja, Viestintä