Puhdas vesi

Puhdas vesi

Puhdas vesi on elämän perusedellytys sekä välttämätöntä maataloudelle ja teollisuudelle. Kuitenkin alle prosentti kaikista vesivaroista on maapallon kasvavan väestön käytettävissä. Monesti siellä, missä ihmisiä on paljon, vettä on vähiten. 

Kemian avulla voimme puhdistaa veden taudinaiheuttajista ja epäpuhtauksista ja tehdä merivedestä juomavettä. Tarvitsemme kemianteollisuutta myös jätevesien ja teollisuuden prosessivesien uudelleenkierrättämiseen.