Tulevaisuuden työelämä

Kemianteollisuus on korkean osaamisen ala, joka työllistää lähes 100 000* suomalaista. Tulevaisuuden työelämä tarvitsee parhaat osaajat ja kannustaa sekä työn tekemiseen että sen teettämiseen.

 

 • Koulutusjärjestelmän toimivuus, osaavat ihmiset
  • Työelämän tarpeista lähtevä ja riittävästi resurssoitu koulutusjärjestelmä tukee työllistymistä ja uudistumista
  • Oman ammattitaidon päivittäminen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen entistä helpommaksi
 • Työnteko kannattaa aina
  • Työn vastaanottamisesta ja sen tarjoamisesta tulee houkuttelevampaa kannustinloukkuja ja työllistymisen esteitä purkamalla
  • Työllistämisen helpottaminen myös työperäisen maahanmuuton ja ulkomaalaisten opiskelijoiden Suomeen kotouttamisen avulla
  • Työlainsäädäntö mahdollistaa yrityskohtaisuuden
 • Työrauhaan ohjaava lainsäädäntö
  • Työrauhaan ohjaava lainsäädäntö vaalimaan kulttuuria, jossa sopiminen on ensisijainen keino ratkaista erimielisyydet
  • Sovitun työrauhan tulee pitää ja suhteettomat tukitoimet torjua

 

*Suoraan työllistetyt 33 400. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta lähes 100 000. KMPG 2017.

Lisätiedot: