Turvallisuuspalkinnon 2014 voittajat 

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto jaettiin Kemianteollisuus ry:n teemafoorumissa 27.11.2014. Palkinto jaettiin kaikissa kolmessa sarjassa: pienten yritysten sarjassa Finex Oy, keskisuurten yritysten sarjassa CP Kelco Oy ja suurten yritysten sarjassa Bayer Oy. Lisäksi kunniamaininnan sai Roal Oy. 

Valokuvat tilaisuudesta ja voittajista löydät kuvapankista.

Tiedote voittajista

 

Pienet yritykset: Finex Oy

Finex Oy on ottanut merkittävän harppauksen turvallisuuskulttuurinsa kehittämisessä kahden viime vuoden aikana. Turvallisuusjohtoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja sen johdolla turvallisuutta kehitetään systemaattisesti. Yrityksen johdon näkyvä sitoutuminen ja koko henkilöstön vahva mukanaolo kehitystyössä on esimerkillistä.

 

Keskisuuret yritykset: CP Kelco

CP Kelco Oy:ssä turvallisuustyötä on tehty järjestelmällisesti ja laaja-alaisesti jo pitkään. Hyvä osoitus pitkäjänteisestä turvallisuustyöstä on vuodesta 2010 vuoteen 2013 ulottunut tapaturmaton ajanjakso. Myös muut mittarit kertovat CP Kelcon vahvasta tuloksesta. Yritys on kytkenyt myös työhyvinvoinnin osaksi turvallisuusstrategiaansa. 

 

Suuret yritykset: Bayer Oy

Bayer Oy sai palkinnon tavoitteellisesta turvallisuustyöstään. Koko laboratoriossa ja tuotannossa työskentelevä henkilöstö osallistuu prosessiturvallisuuden koulutukseen. Kaikille turvallisuuden kannalta kriittisille laitteille tehdään riskinarvioinnit. Käynnistymässä on henkilöstön turvallisuuskäyttäytymistä kehittävä hanke. Erityisesti vahva henkilöstön koulutus painoi Bayerin osalta valinnassa.