Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto 2017

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto on Responsible Care-ohjelmassa mukana oleville yrityksille ja toimipaikoille, sekä nyt ensimmäistä kertaa myös oppilaitoksille, tunnustus esimerkillisestä turvallisuustyöstä. Palkinto kannustaa tavoitteellisempaan turvallisuustyöhön, parempiin tuloksiin ja hyvien käytäntöjen jakamiseen. 

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnon hakemusten arvioinnin perustana on yrityksen tai oppilaitosten turvallisuustason kehitys. Perusteena voi olla myös yrityksen tai oppilaitoksen toteuttama kehityshanke, hyvä käytäntö tai tuloksia tuottanut toimintatapa.   

Hakuaika on päättynyt 1.3.2017.

Palkintojen saajat valitsee Responsible Care -ohjelman ohjausryhmä, johon kuuluvat edustajat Kemianteollisuus ry:stä, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitosta, Ammattiliitto Pro ry:stä ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:stä. Kilpailu toteutetaan näiden järjestön yhteistyönä.

Valintakriteerit

Turvallisuuspalkinnon yrityssarjan esittely ja valintakriteerit (pdf)

Turvallisuuspalkinnon oppilaitossarjan esittely ja valintakriteerit (pdf)

Turvallisuushavaintokävely oppilaitoksissa

Lataa tästä turvallisuusopetuksen tueksi turvallisuushavaintolomake

Lisätiedot

Yrityssarja

Merja Vuori
Johtava asiantuntija, Responsible Care
DI

+358 40 730 1932

merja.vuori­@kemianteollisuus.fi

Oppilaitossarja

Anni Siltanen
Asiantuntija, Osaaminen ja vetovoima
FM, M.A.

+358 44 562 5991

anni.siltanen­@kemianteollisuus.fi