Materiaali- ja energiatehokkuus

Ihmiset tarvitsevat luonnonvaroja ravinnon, energian ja tuotteiden valmistamiseen. Kemianteollisuudessa käytetyt materiaalit ja energia pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti.

Materiaalitehokkuus tarkoittaa materiaalien hyödyntämistä siten, että hukkaa tulisi mahdollisimman vähän koko elinkaaren aikana, kuitenkaan vaarantamatta tuotteiden tai palveluiden kilpailukykyä ja laatua. Osana kemianteollisuuden yhteistä Responsible Care -vastuullisuusohjelmaa seurataan toimialan materiaalitehokkuuden kehittymistä. Kemianteollisuus onkin ensimmäisenä toimialana luonut toimialakohtaiset mittarit materiaalitehokkuuden seurantaan.

Energiatehokkuus puolestaan tarkoittaa energian vähentämistä tai parempaa tehokkuutta samalla energiamäärällä. Kemianteollisuudessa energiatehokkuutta edistetään erilaisin keinoin kuten esimerkiksi energiakatselmusten avulla. Energiatehokkuus on kemianteollisuudessa parantunut yli 20 % siitä lähtien, kun sen kehittymistä on systemaattisesti seurattu vuodesta 1995 lähtien osana Responsible Care -ohjelmaa.

Materiaali- ja energiatehokas toiminta parantaa yritysten kilpailukykyä, vähentää ympäristövaikutuksia ja turvaa luonnonvarojen riittävyyttä. Tällä hetkellä luonnonvarat kuitenkin kuluvat nopeammin kuin ne ehtivät uusiutua ja siksi materiaalin ja energian säästämisen menetelmät ovat tulleet tärkeäksi osaksi kemianteollisuuden liiketoimintaa.

Sami Nikander
Johtaja, Vastuullisuus
DI

+358 40 567 4413

sami.nikander­@kemianteollisuus.fi

Katso myös
Uutiset | 30.11.2017

Advanced Composites Seminar 2017: Muovikomposiitit valtaavat uusia aloja

Uutiset | 10.10.2017

Jukka Lankinen, LOGSTOR Finland: Energiatehokkuussopimus antoi tukevan pohjan tarpeellisille toimenpiteille

Uutiset | 09.10.2017

Tuotantopäällikkö Seppo Laikko, ThermiSol Oy: Energiatehokkuussopimus kannustaa ja motivoi

Uutiset | 18.09.2017

Kokkola Material Week 28.10.-3.11.2017