Kannanotot

41 artikkelia

Sivu 1 / 3

Kannanotot | 13.10.2017

Kemianteollisuus ry:n näkemyksiä yritystukien uudistamiseen

Kannanotot | 13.09.2017

Kemianteollisuuden lausunto Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 (YM15/400/2017)

Kannanotot | 15.08.2017

Kemianteollisuuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Kannanotot | 06.06.2017

Kemianteollisuuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 39/2017 vp)

Kannanotot | 07.04.2017

Kemianteollisuuden lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta

Kannanotot | 07.04.2017

Kemianteollisuuden lausunto hallituksen esitysluonnokseen maakaasumarkkinoita koskevista laeista

Kannanotot | 22.02.2017

Lausunto uusiutuvan energian direktiivistä talousvaliokunnalle

Kannanotot | 19.12.2016

Kemianteollisuuden lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kannanotot | 12.10.2016

Kemianteollisuuden lausunto: Hallituksen esitys ilmastonmuutosta koskevan Pariisin sopimuksen hyväksymisestä

Kannanotot | 28.09.2016

Kemianteollisuuden lausunto: Hallituksen esitys laiksi päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoimisesta

Kannanotot | 27.09.2016

Kemianteollisuuden lausunto: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (taakanjakoasetus)

Kannanotot | 20.09.2016

Vientiteollisuuden yhteinen kirje kansanedustajille 20.9.2016

Kannanotot | 13.09.2016

Kemianteollisuuden lausunto: Sinisen biotalouden kansallinen kehittämissuunnitelma - Kasvua vesiosaamisesta ja vesiluontovarojen kestävästä hyödyntämisestä

Kannanotot | 30.08.2016

Vientiliitot: Tutkimukseen ja koulutukseen on sijoitettava - ei leikattava

Kannanotot | 30.08.2016

Kemianteollisuus ry:n lausunto Yhden luukun toteuttaminen ympäristöasioissa -raportista

Kannanotot | 10.08.2016

Kemianteollisuus ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttamisesta

Kannanotot | 10.06.2016

Kemianteollisuuden lausunto luonnoksesta hallituksen esityksesi laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Kannanotot | 06.06.2016

Kemianteollisuuden lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensaatiosta

Kannanotot | 14.03.2016

Kemianteollisuuden lausunto ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen kolmannen vaiheen ehdotuksista

Kannanotot | 04.03.2016

Kemianteollisuuden lausunto Maakaasumarkkinalakityöryhmän raportista

Sivu 1 / 3

Avaa kuvapankki

Tilaa uutiskirje

Mediayhteys

Susanna Aaltonen
Johtaja, Vaikuttaminen
KTM, VTK

+358 40 593 4221

susanna.aaltonen­@kemianteollisuus.fi