Työehtosopimukset

Kemianteollisuuden neuvottelukumppaneita ovat TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Teollisuusliitto, Puuliitto, Sähköalojen ammattiliitto, Paperiliitto, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto, Ammattiliitto Pro ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.

Kemianteollisuus ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ovat 30.10.2017 saavuttaneet neuvottelutulokset peruskemian-, muovi- ja tuoteteollisuuden sekä öljy-, maakaasu-ja petrokemian teollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksista. Katso lisää: Tiedote 31.10.2017

Kemianteollisuus ry ja akavalainen Ylemmät Toimihenkilöt YTN ovat 2.11.2017 saavuttaneet neuvottelutuloksen Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirjan uudistamiseksi. Katso lisää: Tiedote 2.11.2017

Kemianteollisuus ry ja Ammattiliitto Pro ry ovat 7.11.2017 saavuttaneet neuvottelutuloksen kemianteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksista. Sopimuksen voimaantulo edellyttää liittojen hallintojen hyväksyntää. Katso lisää: Tiedote 7.11.2017 

Sopimuksien voimaantulo edellyttää liittojen hallintojen hyväksyntää. Kemianteollisuus ry:n hallitus on hyväksynyt kaikki kolme neuvottelutulosta. Katso alla tarkemmin neuvottelutulostilanne sopimuksittain.

 

Kemianteollisuus ry:n työntekijäjärjestöjen kanssa sopimat 1.12.2016 voimaan tulleet kilpailukykysopimuksen mukaiset sopimukset

Palkat pysyvät ennallaan vuoden pituisen sopimuskauden aikana, työaikaa lisätään paikallisesti sopien pysyvästi 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta, mahdollistetaan työaikapankista sopiminen, lisätään ja kehitetään paikallista sopimista ja luottamusmiesten toimintaedellytyksiä paikallista sopimista edistäväksi. Tämän lisäksi on sovittu selviytymislausekkeesta työnantajan toiminnan ja työpaikkojen turvaamiseksi työehtojen sopeuttamisen avulla yrityksen joutuessa taloudelliseen kriisiin.Tehdyn sopimuksen tavoitteena on parantaa suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä, lisätä talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja.

Painettuja työehtosopimuksia voi tilata verkkokaupasta

Kemianteollisuus ry:ssä neuvoteltavat sopimukset ja neuvottelutulokset

Työntekijäsopimukset

Fiskars Oy Ab:n työntekijöiden työehtosopimus 1.12.2017-30.10.2020 (Neuvottelutulos uudesta 13.11.2017)
Harja- ja sivellinalojen työehtosopimus  1.12.2017-31.1.2018 (pdf)
Huhtamäki Foodservice Nordic Oy:n työehtosopimus 1.2.2017-31.1.2018
Jalometallialan työehtosopimus 1.11.2016-31.10.2017 (pdf) (Neuvottelutulos uudesta 3.11.2017)
Kemian perusteollisuuden työehtosopimus 1.12.2016-30.11.2017 (pdf) (Neuvottelutulos uudesta 30.10.2017)
Kenkä- ja Nahkateollisuuden työehtosopimus 1.12.2016-30.11.2017 (pdf) 
Kumiteollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.12.2016-30.11.2017 (pdf) (Neuvottelutulos uudesta 7.12.2017)
Kumiteollisuuden ja Kemianteollisuuden sähköalantyöntekijöiden työehtosopimus 1.12.2016-30.11.2017  (Neuvottelutulos uudesta 30.11.2017)
Lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimus 1.12.2016-30.11.2017 (pdf)  (Neuvottelutulos uudesta 15.11.2017)
Muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden työehtosopimus 1.12.2016-30.11.2017 (pdf) (Neuvottelutulos uudesta 30.10.2017)
Säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskeva työehtosopimus 1.2.2017-31.1.2021 (31.1.2020) (pdf) 
Veneenrakennusteollisuuden työehtosopimus 1.2.2017-31.1.2018 (pdf) 
Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden työehtosopimus 1.12.2016-30.11.2017 (pdf) (Neuvottelutulos 30.10.2017).

Toimihenkilösopimukset 

Kemianalan toimihenkilösopimus 1.12.2016-30.11.2017 (pdf) (Neuvottelutulos uudesta 7.11.2017)
Kenkä- ja Nahkateollisuuden ja Kultaseppäteollisuuden sekä Harja ja sivellinalan toimihenkilösopimus 1.12.2016-30.11.2017 (pdf) (Neuvottelutulos uudesta 8.11.2017)
Kumiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus 1.12.2016-30.11.2017 (pdf) (Neuvottelutulos uudesta 28.11.2017)
Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilösopimus 1.2.2017-31.1.2018 (pdf) (Neuvottelutulos uudesta 8.11.2017)
Fiskars Oy Ab:n toimihenkilösopimus 1.2.2018-30.11.2020 (Neuvottelutulos uudesta 8.11.2017)

Ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja

Ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.12.2016-30.11.2017 (pdf) (Neuvottelutulos uudesta 2.11.2017)

Tiivistelmät muutoksista ja allekirjoituspöytäkirjat (2016-2017)

Tiivistelmä kilpailukykysopimuksen mukaisesta työehtosopimuksesta / Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM ry (pdf)
Tiivistelmä kilpailukykysopimuksen mukaisesta työehtosopimuksesta / Ammattiliitto Pro ry (pdf)
Tiivistelmä kilpailukykysopimuksen mukaisesta työehtosopimuksesta / Ylemmät toimihenkilöt YTN ry (pdf)
Kilpailukykysopimus: Allekirjoituspöytäkirja kemian perusteollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksen uudistamiseksi / TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry (pdf)
Kilpailukykysopimus: Allekirjoituspöytäkirja muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden työntekijöiden työehtosopimusten uudistamiseksi / TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry (pdf)
Kilpailukykysopimus: Allekirjoituspöytäkirja öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden työntekijöiden työehtosopimusten uudistamiseksi / TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry (pdf)
Kilpailukykysopimus: Allekirjoituspöytäkirja kemianalan toimihenkilöiden työehtosopimusten uudistamiseksi / Ammattiliitto Pro ry (pdf)
Kilpailukykysopimus: Allekirjoituspöytäkirja kemianalan ylempien toimihenkilöiden pöytäkirjan uudistamiseksi / Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry (pdf)

Jyrki Hollmén
Johtaja, Työelämä
OTK

+358 40 746 3687

jyrki.hollmen­@kemianteollisuus.fi