Työehtosopimukset

Kemianteollisuus ry on solminut työntekijäjärjestöjen kanssa kilpailukykysopimuksen mukaiset, 1.12.2016 voimaan tulleet sopimukset.

Palkat pysyvät ennallaan vuoden pituisen sopimuskauden aikana (pääasiassa 1.12.2016 – 30.11.2017), työaikaa lisätään 1.1.2017 alkaen paikallisesti sopien pysyvästi 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta, mahdollistetaan työaikapankista sopiminen, lisätään ja kehitetään paikallista sopimista ja luottamusmiesten toimintaedellytyksiä paikallista sopimista edistäväksi. Tämän lisäksi on sovittu selviytymislausekkeesta työnantajan toiminnan ja työpaikkojen turvaamiseksi työehtojen sopeuttamisen avulla yrityksen joutuessa taloudelliseen kriisiin.

Tehdyn sopimuksen tavoitteena on parantaa suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä, lisätä talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja.

Kemianteollisuuden neuvottelukumppaneita ovat TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Metalliliitto, Puuliitto, Sähköalojen ammattiliitto, Paperiliitto, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto, Ammattiliitto Pro ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.

Päivitetyt työehtosopimukset (2016-2017) löytyvät niiden valmistuttua jäsenextrastamme.

Painettuja työehtosopimuksia voi tilata verkkokaupasta

Kemianteollisuus ry:ssä neuvoteltavat sopimukset (2016-2017)

Työntekijäsopimukset:

Harja- ja sivellinalojen työehtosopimus  1.12.2017-31.1.2018 (pdf)

Jalometallialan työehtosopimus 1.11.2016-31.10.2017 (pdf)

Kemian perusteollisuuden työehtosopimus 1.12.2016-30.11.2017 (pdf)

Kenkä- ja Nahkateollisuuden työehtosopimus 1.12.2016-30.11.2017 (pdf)

Kumiteollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.12.2016-30.11.2017 (pdf)

Lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimus 1.12.2016-30.11.2017 (pdf) 

Muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden työehtosopimus 1.12.2016-30.11.2017 (pdf)

Säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskeva työehtosopimus 1.2.2017-31.1.2021 (31.1.2020) (pdf) 

Veneenrakennusteollisuuden työehtosopimus 1.2.2017-31.1.2018 (pdf) 

Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden työehtosopimus 1.12.2016-30.11.2017 (pdf) Toimihenkilösopimukset: 

Kemianalan toimihenkilösopimus 1.12.2016-30.11.2017 (pdf)

Kenkä- ja Nahkateollisuuden ja Kultaseppäteollisuuden sekä Harja ja sivellinalan toimihenkilösopimus 1.12.2016-30.11.2017 (pdf)

Kumiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus 1.12.2016-30.11.2017 (pdf)

Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilösopimus 1.2.2017-31.1.2018 (pdf) 

Ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja: 

Ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.12.2016-30.11.2017 (pdf)

 

Tiivistelmät muutoksista ja allekirjoituspöytäkirjat (2016-2017)

Tiivistelmä kilpailukykysopimuksen mukaisesta työehtosopimuksesta / Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM ry (pdf)

Tiivistelmä kilpailukykysopimuksen mukaisesta työehtosopimuksesta / Ammattiliitto Pro ry (pdf)

Tiivistelmä kilpailukykysopimuksen mukaisesta työehtosopimuksesta / Ylemmät toimihenkilöt YTN ry (pdf)

Kilpailukykysopimus: Allekirjoituspöytäkirja kemian perusteollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksen uudistamiseksi / TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry (pdf)

Kilpailukykysopimus: Allekirjoituspöytäkirja muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden työntekijöiden työehtosopimusten uudistamiseksi / TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry (pdf)

Kilpailukykysopimus: Allekirjoituspöytäkirja öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden työntekijöiden työehtosopimusten uudistamiseksi / TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry (pdf)

Kilpailukykysopimus: Allekirjoituspöytäkirja kemianalan toimihenkilöiden työehtosopimusten uudistamiseksi / Ammattiliitto Pro ry (pdf)

Kilpailukykysopimus: Allekirjoituspöytäkirja kemianalan ylempien toimihenkilöiden pöytäkirjan uudistamiseksi / Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry (pdf)

Jyrki Hollmén
Johtaja, Työelämä
OTK

+358 40 746 3687

jyrki.hollmen­@kemianteollisuus.fi