Ulkomaankauppa

Tavaravienti, kehitys toimialoittain, EUR

Kemianteollisuus on Suomen suurimpia viejiä.  Osuus Suomen viennistä oli vuonna 2017 noin viidennes....

JPG/483,82 kt

Viennin vuosimuutos

Kemianteollisuuden vienti oli vuonna 2017 noin 11,4 miljardia eli 11 % edellisvuotta enemmän. Alkuvu...

JPG/322,43 kt

Kemianteollisuuden vienti miljardin kk-tasolla

Vienti 2017 yht. 11,4 mrd euroa.

JPG/362,10 kt

Kemianteollisuuden tuotteiden vienti Venäjälle

Vuonna 2017 kemianteollisuuden tavaraviennin arvo Venäjälle oli 900 miljoonaa euroa.

JPG/493,37 kt

Kemianteollisuuden tuotteiden vienti Venäjälle

Vuonna 2017 kemianteollisuuden tavaraviennin arvo Venäjälle oli noin 900 miljoonaa euroa. Huippuvuon...

JPG/373,60 kt

Tavaraviennin kehitys toimialoittain, EUR

Kemianteollisuus on Suomen suurimpia viejiä.  Osuus Suomen viennistä oli vuonna 2016 noin viidennes....

JPG/483,26 kt

Kemianteollisuuden viennin kehitys

Kemianteollisuuden tavaravienti on kohentunut kolmen laskuvuoden jälkeen. Tammi-syyskuussa 2017 vien...

JPG/320,48 kt

Kemianteollisuuden vientimaat

Kemianteollisuuden suurin vientimaa on Ruotsi. Seuraavaksi tärkeimpiä ovat Alankomaat, Venäjä, Saksa...

JPG/378,60 kt

Kemianteollisuuden viennin jakauma tuoteryhmittäin

Kemianteollisuuden osuus Suomen viennistä on noin viidennes. Tästä öljytuotteiden osuus on runsas ko...

JPG/350,37 kt

Kemianteollisuuden viennin kehitys tuoteryhmittäin

Kemianteollisuuden osuus Suomen viennistä on lähes viidennes. Kemianteollisuuden viennin arvosta suu...

JPG/500,81 kt

Tavaraviennin kehitys toimialoittain, %

Kemianteollisuuden osuus Suomen viennistä on noin viidennes. Vuonna 2017 kemianteollisuuden viennin ...

JPG/448,87 kt

Kemianteollisuuden tuonnin jakauma tuoteryhmittäin

Vuonna 2017 Suomen kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvo oli noin 11 miljardia euroa. Tästä ölj...

JPG/352,74 kt

Kemianteollisuuden suurimmat tuontimaat

Kemianteollisuustuotteita tuodaan Suomeen eniten Saksasta, Ruotsista ja Venäjältä. Kärkikymmenikkö k...

JPG/368,26 kt

Kemianteollisuus, kauppataseen kehitys, EUR

Suomen kemianteollisuuden tavaravienti oli pitkään tavaratuontia suurempaa. Vuonna 2017 tavaratuonni...

JPG/428,50 kt