Ulkomaankauppa

Kemianteollisuuden tuotteiden vienti Venäjälle

Vuonna 2016 kemianteollisuuden tavaraviennin arvo Venäjälle oli 870 miljoonaa euroa

jpg/547,65 kt

Kemianteollisuuden tuotteiden vienti Venäjälle

Vuonna 2016 kemianteollisuuden tavaraviennin arvo Venäjälle oli 870 miljoonaa euroa.

jpg/396,87 kt

Tavaraviennin kehitys toimialoittain, EUR

Kemianteollisuus on Suomen suurimpia viejiä.  Osuus Suomen viennistä oli vuonna 2016 noin viidennes....

jpg/547,00 kt

Kemianteollisuuden viennin kehitys

Vuonna 2016 Suomen kemianteollisuuden viennin arvo oli 10,2 miljardia euroa eli hieman edellisvuotta...

jpg/353,84 kt

Kemianteollisuuden vientimaat

Kemianteollisuuden suurin vientimaa on Ruotsi. Seuraavaksi tärkeimpiä ovat alankomaat, USA ja Venäjä...

jpg/383,57 kt

Kemianteollisuuden viennin jakauma tuoteryhmittäin

Kemianteollisuuden osuus Suomen viennistä on noin viidennes. Tästä öljytuotteiden osuus on runsas ko...

jpg/399,97 kt

Kemianteollisuuden viennin kehitys tuoteryhmittäin

Kemianteollisuuden osuus Suomen viennistä on lähes viidennes. Kemianteollisuuden viennin arvosta suu...

jpg/549,67 kt

Tavaraviennin kehitys toimialoittain, %

Kemianteollisuuden osuus Suomen viennistä on noin viidennes. Vuonna 2016 kemianteollisuuden viennin ...

jpg/490,07 kt

Kemianteollisuuden tuonnin jakauma tuoteryhmittäin

Vuonna 2016 Suomen kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvo oli noin 10 miljardia euroa. Tästä ölj...

jpg/337,01 kt

Kemianteollisuuden suurimmat tuontimaat

Kemianteollisuuden suurimmat tuontimaat ovat Saksa, Ruotsi ja Venäjä. Kärkikymmenikkö  kattaa kemian...

jpg/373,54 kt

Kemianteollisuus, kauppataseen kehitys, EUR

Suomen kemianteollisuuden tavaravienti oli pitkään tavaratuontia suurempaa. Vuonna 2016 tavaratuonni...

jpg/482,51 kt