Ulkomaankauppa

Kemianteollisuuden tuotteiden vienti Venäjälle

Vuonna 2015 kemianteollisuuden tavaraviennin arvo Venäjälle oli 1 mrd euroa

jpg/478,24 kt

Kemianteollisuuden tuotteiden vienti Venäjälle

Vuonna 2015 kemianteollisuuden tavaraviennin arvo Venäjälle oli noin 1 mrd euroa

jpg/332,13 kt

Tavaraviennin kehitys toimialoittain, EUR

Kemianteollisuus on Suomen suurimpia viejiä.  Osuus Suomen viennistä oli vuonna 2015 noin viidennes....

jpg/463,47 kt

Kemianteollisuuden viennin kehitys

Kemianteollisuuden vienti oli 10,1 miljardia euroa vuonna 2015. Vientiä on laskenut lähinnä öljytuot...

jpg/333,50 kt

Kemianteollisuuden vientimaat

Kemianteollisuuden suurimmat vientimaat ovat Ruotsi ja Venäjä. Kymmenen suurimman vientimaan osuus k...

jpg/77,27 kt

Kemianteollisuuden viennin jakauma tuoteryhmittäin

Kemianteollisuudenosuus Suomen viennistä on noin viidennes. Tästä öljytuotteiden osuus on noin kolma...

jpg/62,21 kt

Kemianteollisuuden viennin kehitys tuoteryhmittäin

Kemianteollisuuden osuus Suomen viennistä on lähes viidennes. Kemianteollisuuden viennin arvosta suu...

jpg/488,34 kt

Tavaraviennin kehitys toimialoittain, %

Kemianteollisuuden osuus Suomen viennistä on noin viidennes. Vuonna 2015 kemianteollisuuden viennin ...

jpg/102,51 kt

Kemianteollisuuden tuonnin jakauma tuoteryhmittäin

Vuonna 2015 Suomen kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvo oli noin 10,5 miljardia euroa. Tästä ö...

jpg/70,35 kt

Kemianteollisuuden suurimmat tuontimaat

Kemianteollisuuden suurimmat tuontimaat ovat Saksa, Venäjä ja Ruotsi. Kärkikymmenikkö kattaa kemian ...

jpg/78,30 kt

Kemianteollisuus, kauppataseen kehitys, EUR

Suomen kemianteollisuuden tavaravienti oli pitkään tuontia suurempaa. Vuonna 2015 tuonnin arvo oli v...

jpg/421,80 kt