Ulkomaankauppa

Viennin vuosimuutos

Kemianteollisuuden tavaravienti on kääntynyt vuonna 2017 laskuun, vaikka tammi-syyskuussa kasvua oli...

JPG/319,15 kt

Kemianteollisuuden vienti kääntyi vuonna 2017 laskuun

Kemianteollisuuden tavaravienti on kasvanut vuonna 2017 edellisvuoteen verrattuna, mutta vuoden 2017...

JPG/331,68 kt

Kemianteollisuuden tuotteiden vienti Venäjälle

Vuonna 2016 kemianteollisuuden tavaraviennin arvo Venäjälle oli 870 miljoonaa euroa. Suurin tuoteryh...

JPG/487,52 kt

Kemianteollisuuden tuotteiden vienti Venäjälle

Vuonna 2016 kemianteollisuuden tavaraviennin arvo Venäjälle oli noin 870 miljoonaa euroa. Viennin la...

JPG/364,58 kt

Tavaraviennin kehitys toimialoittain, EUR

Kemianteollisuus on Suomen suurimpia viejiä.  Osuus Suomen viennistä oli vuonna 2016 noin viidennes....

JPG/483,26 kt

Kemianteollisuuden viennin kehitys

Kemianteollisuuden tavaravienti on kohentunut kolmen laskuvuoden jälkeen. Tammi-syyskuussa 2017 vien...

JPG/362,54 kt

Kemianteollisuuden vientimaat

Kemianteollisuuden suurin vientimaa on Ruotsi. Seuraavaksi tärkeimpiä ovat alankomaat, USA ja Venäjä...

jpg/383,57 kt

Kemianteollisuuden viennin jakauma tuoteryhmittäin

Kemianteollisuuden osuus Suomen viennistä on noin viidennes. Tästä öljytuotteiden osuus on runsas ko...

jpg/399,97 kt

Kemianteollisuuden viennin kehitys tuoteryhmittäin

Kemianteollisuuden osuus Suomen viennistä on lähes viidennes. Kemianteollisuuden viennin arvosta suu...

JPG/494,76 kt

Tavaraviennin kehitys toimialoittain, %

Kemianteollisuuden osuus Suomen viennistä on noin viidennes. Vuonna 2016 kemianteollisuuden viennin ...

jpg/490,07 kt

Kemianteollisuuden tuonnin jakauma tuoteryhmittäin

Vuonna 2016 Suomen kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvo oli noin 10 miljardia euroa. Tästä ölj...

jpg/337,01 kt

Kemianteollisuuden suurimmat tuontimaat

Kemianteollisuuden suurimmat tuontimaat ovat Saksa, Ruotsi ja Venäjä. Kärkikymmenikkö  kattaa kemian...

jpg/373,54 kt

Kemianteollisuus, kauppataseen kehitys, EUR

Suomen kemianteollisuuden tavaravienti oli pitkään tavaratuontia suurempaa. Vuonna 2016 tavaratuonni...

JPG/427,71 kt