Työelämä

Kemianteollisuuden henkilöstömäärän kehitys Suomessa

Kemianteollisuus työllistää Suomessa 34 000 työntekijää. Työllisyyskehitys on ollut suhteellisen vak...

jpg/395,05 kt

Naisten ja miesten suhteellinen osuus kemianteollisuuden työpaikoilla

Suomen kemianteollisuuden henkilöstöstä noin 35 % on naisia ja 65 % miehiä. Toimihenkilöpuolella nai...

jpg/36,32 kt

Teollisuustyöpaikkojen määrän kehitys

Suomen tehdasteollisuudesta on hävinnyt viidessä vuodessa jopa 80 000 työpaikkaa. Samaan aikaan kemi...

JPG/55,29 kt

Suomalaisen kemianteollisuuden henkilöstömäärän kehitys

Kemianteollisuus työllistää Suomessa 34 000 työntekijää. Työllisyyskehitys on ollut suhteellisen vak...

jpg/457,32 kt

Kemianteollisuuden työntekijöiden ikäjakauma

Kemianteollisuuden työntekijöiden ikäjakauma on tasainen.

jpg/74,56 kt

Kemianteollisuuden toimihenkilöiden ikäjakauma

Kemianteollisuuden toimihenkilöiden ikäjakauma on suhteellisen tasainen. Eniten on 40-50-vuotiaita.

jpg/74,98 kt

Suomalaisen työn tuottavuus

Suomalaisen työn tuottavuus on ollut 2000-luvulla laskussa.

jpg/451,27 kt

Kemianteollisuuden palkkasummaindeksi

Palkkasummaindeksi kertoo kemianteollisuuden maksamien palkkojen kokonaismäärän kehityksen.

jpg/360,73 kt

Ansioiden kehitys teolisuudessa ja kemianteollisuudessa

Kemianteollisuuden ansiotason kehitys on ollut vuoden 2016 aikana teollisuuden keskimääräistä tasoa ...

jpg/361,83 kt