Työelämä

Kemianteollisuuden palvelualojen työllistävyys

Välillisistä työpaikoista 70 % syntyy palveluihin

jpg/433,33 kt

Kemianteollisuuden työllistävyys

Kemianteollisuus työllistää Suomessa suoraan, välisesti ja tulovaikutusten kautta lähes 100 000 henk...

jpg/433,79 kt

Kemianteollisuuden henkilöstömäärän kehitys Suomessa

Kemianteollisuus työllistää Suomessa 34 000 työntekijää. Työllisyyskehitys on ollut suhteellisen vak...

jpg/395,05 kt

Naisten ja miesten suhteellinen osuus kemianteollisuuden työpaikoilla

Kemianteollisuuden henkilöstöstä noin 65 % on miehiä ja 35 % naisia. Toimihenkilöpuolella jakauma on...

jpg/354,15 kt

Teollisuustyöpaikkojen määrän kehitys

Suomen tehdasteollisuudesta on hävinnyt viidessä vuodessa jopa 80 000 työpaikkaa. Samaan aikaan kemi...

JPG/55,29 kt

Kemianteollisuuden työntekijöiden koulutustausta

Kemianteollisuuden työntekijöiden yleisin koulutustausta on tekninen.

JPG/39,71 kt

Kemianteollisuuden toimihenkilöiden koulutustausta

Kemianteollisuuden toimihenkilöiden yleisin koulutustausta on  tekninen, kaupallinen tai yhteiskunta...

JPG/50,13 kt

Kemianteollisuuden työntekijöiden ikäjakauma

Kemianteollisuuden työntekijöiden ikäjakauma on suhteellisen tasainen. Vähiten työntekijöitä on alle...

jpg/350,63 kt

Kemianteollisuuden toimihenkilöiden ikäjakauma

Kemianteollisuuden toimihenkilöissä on eniten 35-54 –vuotiaita.

jpg/336,37 kt

Kemianteollisuuden palkkasummaindeksi

Palkkasummaindeksi kertoo kemianteollisuuden maksamien palkkojen kokonaismäärän kehityksen.

JPG/362,82 kt

Ansioiden kehitys teolisuudessa ja kemianteollisuudessa

Kemianteollisuuden ansiotason on ollut alkuvuoden 2017 aikana lievästi teollisuuden keskimääräistä t...

JPG/362,82 kt