Talous ja suhdanteet

Kemianteollisuuden arvonlisäyksen kehitys 2000-luvulla

Suomen kemianteollisuuden kiinteähintainen arvonlisäys kasvoi ennakkotietojen mukaan hieman vuonna 2...

jpg/399,87 kt

Kemianteollisuuden arvonlisäyksen kehitys tuoteryhmittäin

Suomen kemianteollisuuden arvonlisäyksestä noin 40 % tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotteista...

jpg/51,91 kt

Kemianteollisuus ja energia

Kemian avulla voimme kehittää uusia voimanlähteitä, tehostaa energian varastointia ja talteenottoa s...

jpg/117,27 kt

Sähkön kulutus sektoreittain 2015

Kemianteollisuuden osuus Suomen kokonaissähkönkulutuksesta oli 8 % vuonna 2015. Teollisuus käyttää s...

jpg/56,28 kt

Kemianteollisuuden investoinnit ja pääoman kuluminen

Kemianteollisuus investoi noin miljardin vuodessa Suomeen, josta T&K-investointien osuus on noin...

jpg/439,63 kt

Investointien kehitys teollisuuden toimialoittain

Vuonna 2015 kemianteollisuuden investointien arvo oli noin 1193 miljoonaa euroa, mikä vastaa lähes 1...

jpg/477,87 kt

Kemianteollisuuden investoinnit, kehitys

Valtaosa Suomen kemianteollisuuden investoinneista on tuotantokapasiteetin korvaamista, mutta myös l...

jpg/91,98 kt

Kemianteollisuuden liikevaihdon ja raakaöljyn hinnan yhteys

Kemianteollisuuden liikevaihto oli liikevaihtoindeksin mukaan nousussa alkuvuodesta 2017. Koko alan ...

jpg/694,69 kt

Kemianteollisuuden liikevaihdon kehitys

Kemianteollisuuden liikevaihdon trendi oli noususuunnassa vuoden 2017 alussa

jpg/419,30 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto tuoteryhmittäin

Kemianteollisuuden tuotannon bruttoarvo (liikevaihto) oli noin 19,5 miljardia euroa vuonna 2015. Täs...

jpg/277,65 kt

Kemianteollisuuden uusien tilauksen kehitys

Suomen kemianteollisuuden uudet tilaukset ovat pysyneet ennallaan alkuvuodesta 2017.

jpg/443,84 kt

Kemianteollisuuden tuotanto

Suomen kemianteollisuuden tuotannon volyymi nousi vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä.

jpg/377,28 kt

Teollisuuden tuotantorakenteen kehitys

Kemianteollisuuden osuus Suomen tehdasteollisuuden tuotoksesta oli 18 % vuonna 2015.

jpg/66,51 kt

Kemianteollisuuden henkilöstöodotus

Suomen kemianteollisuuden henkilöstön ennakoidaan pysyvän lähes ennallaan vuoden 2017 kesällä.

jpg/401,28 kt

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamus oli ennätystasolla toukokuussa 2017.

jpg/377,76 kt

Kemianteollisuuden tuotanto-odotus

Suomen kemianteollisuuden tuotantomäärien ennakoidaan kasvavan kesällä 2017.

jpg/400,52 kt

Kemianteollisuuden suhdannetilanne ja -odotus

Kemianteollisuuden suhdannetilanne on tavanomaista parempi. Suhdanteiden arvioidaan pysyvän talven a...

jpg/397,88 kt

Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit

Luottamusindikaattorit olivat korkealla tasolla toukokuussa 2017.

jpg/514,58 kt