Talous ja suhdanteet

Teollisuuden arvonlisäys

Suomen kemianteollisuuden osuus tehdasteollisuuden arvonlisäyksestä oli 17 % vuonna 2016.

jpg/580,74 kt

Kemianteollisuuden vaikutus arvonlisään

Kemianteollisuus luo suoraan Suomeen noin viiden miljardin arvonlisän ja suoraan, välillisesti ja tu...

jpg/367,13 kt

Kemianteollisuuden arvonlisäyksen kehitys 2000-luvulla

Suomen kemianteollisuuden kiinteähintainen arvonlisäys kasvoi ennakkotietojen mukaan hieman vuonna 2...

jpg/399,87 kt

Kemianteollisuuden arvonlisäyksen kehitys

Arvonlisäys eli arvonlisä on tuotetun hyödykkeen myyntihinnan sekä sen valmistukseen käytettyjen väl...

jpg/387,14 kt

Kemianteollisuuden arvonlisäyksen kehitys tuoteryhmittäin

Suomen kemianteollisuuden arvonlisäyksestä lähes 40 % tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotteist...

jpg/461,16 kt

Kemianteollisuus ja energia

Kemian avulla voimme kehittää uusia voimanlähteitä, tehostaa energian varastointia ja talteenottoa s...

jpg/117,27 kt

Sähkön kulutus sektoreittain 2016

Kemianteollisuuden osuus Suomen kokonaissähkönkulutuksesta oli 8 % vuonna 2016. Teollisuus ja rakent...

jpg/333,26 kt

Kemianteollisuuden investoinnit ja pääoman kuluminen

Kemianteollisuus investoi reilun miljardin vuodessa Suomeen. Kemianteollisuus on säilyttänyt pääomat...

jpg/488,46 kt

Investointien kehitys teollisuuden toimialoittain

Vuonna 2015 kemianteollisuuden investointien arvo oli noin 1193 miljoonaa euroa, mikä vastaa lähes 1...

jpg/477,87 kt

Kemianteollisuuden investoinnit, kehitys

Valtaosa Suomen kemianteollisuuden investoinneista on tuotantokapasiteetin korvaamista, mutta myös l...

jpg/91,98 kt

Kemianteollisuuden liikevaihdon ja raakaöljyn hinnan yhteys

Kemianteollisuuden liikevaihto oli liikevaihtoindeksin mukaan nousussa alkuvuodesta 2017. Koko alan ...

jpg/765,90 kt

Kemianteollisuuden liikevaihdon kehitys

Kemianteollisuuden liikevaihdon trendi oli noususuunnassa vuoden 2017 alussa.

jpg/472,44 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto tuoteryhmittäin

Kemianteollisuuden tuotannon bruttoarvo (liikevaihto) oli noin 19,5 miljardia euroa vuonna 2015. Täs...

jpg/277,65 kt

Kemian tuotannon arvon kehitys

Suomen kemianteollisuuden kokonaistuotoksesta suurin osa tulee öljynjalostuksesta sekä peruskemiasta...

jpg/466,70 kt

Teollisuuden tuotantorakenteen kehitys

Kemianteollisuuden osuus Suomen tehdasteollisuuden tuotoksesta oli 18 % vuonna 2016.

jpg/615,62 kt

Kemianteollisuuden tuotanto

Suomen kemianteollisuuden tuotannon volyymi nousi vuoden 2017 toisella neljänneksellä.

jpg/415,08 kt

Kemianteollisuuden uusien tilauksen kehitys

Suomen kemianteollisuuden uudet tilaukset ovat lisääntynee alkuvuodesta 2017.

jpg/500,83 kt

Teollisuustuotanto päätoimialoilla

Suomen teollisuustuotanto on ollut loivassa nousussa vuoden 2016 puolivälistä lähtien. Kemianteollis...

jpg/489,09 kt

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamus oli ennätystasolla toukokuussa 2017.

jpg/408,29 kt

Kemianteollisuuden tuotanto-odotus

Suomen kemianteollisuuden tuotantomäärien odotetaan kasvavan syksyllä 2017. 

jpg/443,03 kt

Kemianteollisuuden suhdannetilanne ja -odotus

Kemianteollisuuden suhdannetilanne on tavanomaista parempi. Suhdanteiden arvioidaan pysyvän talven a...

jpg/442,32 kt

Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit

Luottamusindikaattorit olivat korkealla tasolla toukokuussa 2017.

jpg/577,25 kt