Talous ja suhdanteet

Kemianteollisuuden arvonlisäyksen kehitys

Arvonlisäys eli arvonlisä on tuotetun hyödykkeen myyntihinnan sekä sen valmistukseen käytettyjen väl...

JPG/344,43 kt

Kemian arvonlisäyksen kehitys kiintein hinnoin

Suomen kemianteollisuuden arvonlisäyksestä lähes 40 % tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotteist...

JPG/452,35 kt

Kemian arvonlisäyksen kehitys käyvin hinnoin

Suomen kemianteollisuuden arvonlisäyksestä noin 40 % tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotteista...

JPG/420,07 kt

Teollisuuden arvonlisäys

Suomen kemianteollisuuden osuus tehdasteollisuuden arvonlisäyksestä oli 17 % vuonna 2016.

jpg/580,74 kt

Kemianteollisuuden vaikutus arvonlisään

Kemianteollisuus luo suoraan Suomeen noin viiden miljardin arvonlisän ja suoraan, välillisesti ja tu...

jpg/367,13 kt

Kemianteollisuus ja energia

Kemian avulla voimme kehittää uusia voimanlähteitä, tehostaa energian varastointia ja talteenottoa s...

JPG/643,34 kt

Sähkön kulutus sektoreittain 2016

Kemianteollisuuden osuus Suomen kokonaissähkönkulutuksesta oli 8 % vuonna 2016. Teollisuus ja rakent...

jpg/333,26 kt

Suomen kemianteollisuuden T&K-menot

Kemianteollisuuden tutkimus- ja kehittämismenot ovat Suomen teollisuuden toimialoista toiseksi suuri...

JPG/391,51 kt

Tehdasteollisuuden investoinnit 2016

Vuonna 2016 kemianteollisuuden investointien arvo oli noin 1079 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 16...

JPG/311,20 kt

Kemianteollisuuden investoinnit ja pääoman kuluminen

Myös liiketoiminta ja työpaikat ovat säilyneet. Sen lisäksi kemianteollisuus on keskeinen tekijä esi...

JPG/454,76 kt

Investointien kehitys teollisuuden toimialoittain

Vuonna 2016 kemianteollisuuden investointien arvo oli noin  1079 miljoonaa euroa, mikä vastaa 16 pro...

JPG/477,51 kt

Kemianteollisuuden investoinnit, kehitys

Tuotantokapasiteetin lisäys on ollut viime vuosina yleisin investointien tarkoitus.

JPG/407,88 kt

Kemianteollisuuden liikevaihdon ja raakaöljyn hinnan yhteys

Kemianteollisuuden liikevaihto kääntyi joulukuussa 2017 nousuun oltuaan alkuvuoden ajan likimain enn...

JPG/697,34 kt

Kemianteollisuuden liikevaihdon kehitys

Kemianteollisuuden liikevaihdon trendi on nousussa vuoden 2017 lopun vahvan kehityksen ansiosta.

JPG/411,23 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto tuoteryhmittäin

Kemianteollisuuden tuotannon bruttoarvo (liikevaihto) oli noin 19,7 miljardia euroa vuonna 2016. Täs...

JPG/322,66 kt

Kemian tuotannon arvon kehitys

Suomen kemianteollisuuden kokonaistuotoksesta suurin osa tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotte...

JPG/432,45 kt

Teollisuuden tuotantorakenteen kehitys

Kemianteollisuuden osuus Suomen tehdasteollisuuden tuotoksesta oli 18 % vuonna 2016.

jpg/615,62 kt

Kemianteollisuuden tuotanto

Suomen kemianteollisuuden tuotannon volyymi nousi vuoden 2017 lopussa.

JPG/394,17 kt

Kemianteollisuuden uusien tilauksen kehitys

Suomen kemianteollisuuden uudet tilaukset ovat olleet loivassa nousussa vuoden 2017 lopulla.

JPG/441,61 kt

Teollisuustuotanto päätoimialoilla

Suomen teollisuustuotanto on ollut loivassa nousussa vuoden 2016 puolivälistä lähtien. Kemianteollis...

JPG/436,18 kt

Kemianteollisuuden henkilöstöodotus

Suomen kemianteollisuuden henkilöstön ennakoidaan lisääntyvän lievästi vuoden 2018 alussa.

JPG/404,38 kt

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamus oli ennätystasolla helmikuussa 2018.

JPG/380,82 kt

Kemianteollisuuden tuotanto-odotus

Suomen kemianteollisuuden tuotantomäärien ennakoidaan kasvavan vuoden 2018 alussa.

JPG/407,28 kt

Kemianteollisuuden suhdannetilanne ja -odotus

Kemianteollisuuden suhdannetilanne on tavanomaista parempi. Suhdanteiden arvioidaan paranevan vuoden...

JPG/400,66 kt

Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit

Luottamusindikaattorit olivat korkealla helmikuussa 2018.

JPG/519,97 kt