Talous ja suhdanteet

Kemian arvonlisäyksen kehitys käyvin hinnoin

Suomen kemianteollisuuden arvonlisäyksestä noin 40 % tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotteista...

JPG/402,24 kt

Teollisuuden arvonlisäys

Suomen kemianteollisuuden osuus tehdasteollisuuden arvonlisäyksestä oli 17 % vuonna 2016.

jpg/580,74 kt

Kemianteollisuuden vaikutus arvonlisään

Kemianteollisuus luo suoraan Suomeen noin viiden miljardin arvonlisän ja suoraan, välillisesti ja tu...

jpg/367,13 kt

Kemianteollisuuden arvonlisäyksen kehitys 2000-luvulla

Suomen kemianteollisuuden kiinteähintainen arvonlisäys kasvoi 9 % vuonna 2016. Käyvin hinnoin arvonl...

JPG/424,35 kt

Kemianteollisuuden arvonlisäyksen kehitys

Arvonlisäys eli arvonlisä on tuotetun hyödykkeen myyntihinnan sekä sen valmistukseen käytettyjen väl...

JPG/374,77 kt

Kemian arvonlisäyksen kehitys kiintein hinnoin

Suomen kemianteollisuuden arvonlisäyksestä lähes 40 % tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotteist...

JPG/452,35 kt

Kemianteollisuus ja energia

Kemian avulla voimme kehittää uusia voimanlähteitä, tehostaa energian varastointia ja talteenottoa s...

jpg/117,27 kt

Sähkön kulutus sektoreittain 2016

Kemianteollisuuden osuus Suomen kokonaissähkönkulutuksesta oli 8 % vuonna 2016. Teollisuus ja rakent...

jpg/333,26 kt

Kemianteollisuuden investoinnit ja pääoman kuluminen

Kemianteollisuus investoi reilun miljardin vuodessa Suomeen. Kemianteollisuus on säilyttänyt pääomat...

jpg/488,46 kt

Investointien kehitys teollisuuden toimialoittain

Vuonna 2015 kemianteollisuuden investointien arvo oli noin 1193 miljoonaa euroa, mikä vastaa lähes 1...

jpg/477,87 kt

Kemianteollisuuden investoinnit, kehitys

Valtaosa Suomen kemianteollisuuden investoinneista on tuotantokapasiteetin korvaamista, mutta myös l...

jpg/91,98 kt

Kemianteollisuuden liikevaihdon ja raakaöljyn hinnan yhteys

Kemianteollisuuden liikevaihto oli liikevaihtoindeksin mukaan nousussa alkuvuodesta 2017. Koko alan ...

jpg/765,90 kt

Kemianteollisuuden liikevaihdon kehitys

Kemianteollisuuden liikevaihdon trendi pysyi ennallaan kesän 2017 lopussa ja syksyn alussa.

JPG/420,11 kt

Kemianteollisuuden liikevaihto tuoteryhmittäin

Kemianteollisuuden tuotannon bruttoarvo (liikevaihto) oli noin 19,5 miljardia euroa vuonna 2015. Täs...

jpg/277,65 kt

Kemian tuotannon arvon kehitys

Suomen kemianteollisuuden kokonaistuotoksesta suurin osa tulee kemikaaleista ja kemiallisista tuotte...

JPG/432,45 kt

Teollisuuden tuotantorakenteen kehitys

Kemianteollisuuden osuus Suomen tehdasteollisuuden tuotoksesta oli 18 % vuonna 2016.

jpg/615,62 kt

Kemianteollisuuden tuotanto

Suomen kemianteollisuuden tuotannon volyymi nousi vuoden 2017 toisella neljänneksellä.

JPG/395,01 kt

Kemianteollisuuden uusien tilauksen kehitys

Suomen kemianteollisuuden uudet tilaukset ovat pysyneet likimain ennallaan syksyllä 2017.

JPG/452,35 kt

Teollisuustuotanto päätoimialoilla

Suomen teollisuustuotanto on ollut loivassa nousussa vuoden 2016 puolivälistä lähtien. Kemianteollis...

JPG/452,44 kt

Kemianteollisuuden henkilöstöodotus

Suomen kemianteollisuuden henkilöstön ennakoidaan pysyvän ennallaan vuoden 2017 lopussa. 

JPG/401,69 kt

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamus pysyi vahvana marraskuussa 2017

JPG/379,68 kt

Kemianteollisuuden tuotanto-odotus

Suomen kemianteollisuuden tuotantomäärien ennakoidaan kasvavan vuoden 2017 lopussa selvästi.

JPG/405,08 kt

Kemianteollisuuden suhdannetilanne ja -odotus

Kemianteollisuuden suhdannetilanne on tavanomaista parempi. Suhdanteiden arvioidaan paranevan loppuv...

JPG/398,25 kt

Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit

Luottamusindikaattorit olivat korkealla marraskuussa 2017

JPG/521,07 kt