Innovaatiorahoitus ja T&K

Kemianteollisuus säilyttää kilpailukykynsä vain uudistumalla jatkuvasti. Tässä tieteellä ja tutkimuksella on avainrooli.

Tarvitsemme lisää eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä pitkäjänteistä teknologiakehitystä. Digitalisaation ja energiateknologian kehityksen lisäksi meidän tulee kehittää myös materiaaleihin liittyvää osaamista sekä terveysteknologiaa.

  • Valtion budjettiin 200 miljoonaa lisää kestävää kehitystä edistävään T&K-toimintaan
  • Innovaatiorahoituksen linjaukset valtakunnallisesti, ei alueellisesti; perustutkimuksesta kaupallistamiseen
  • Teemarahoituksen ulkopuolisille ideoille rahoitusmahdollisuus; yritykset tiiviimmin mukaan rahoitushakujen teemojen ideointiin
  • Kumppanuuksiin kannustaminen
  • Teollisen bioteknologian ja muun hightech -osaamisen kehittäminen keskeisemmäksi kansallisen biotalousstrategian toteutuksessa
  • Kannuste yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille sellaisiin investointihankkeisiin, jotka edistävät erityisesti teollisia symbiooseja sekä materiaalitehokkuutta

Kokonaiskuva tuo kasvua ja työpaikkoja

Suomen tulevaisuuden kannalta keskeinen kysymys on, millaiset yhteistyöalustat edistävät innovaatioita ja vientiä. Tämän hetken haasteena on, että tutkimusrahoitus on sirpaloitunut ja että kasvuyritysten on vaikea saada rahoitusta. Uusia alkuja rahoitetaan helpommin kuin skaalausta ja kokeilua. Isot yritykset ovat tärkeitä kumppaneita ja vetureita pienemmille toimijoille.

Kemia ja biotekniikka ovat tulevaisuuden avaintaitoja

Molekyylitason osaamisen merkitys kasvaa jatkuvasti kaikilla prosessiteollisuuden alueilla. Suomeen on vuosien työllä rakennettu hyvä osaamispohja yrityksiin, yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin, jota tulisi vaalia ja kehittää eteenpäin.

Carmela Kantor-Aaltonen
Johtava asiantuntija, Innovaatiot
FL

+358 50 4045 166

carmela.kantor-aaltonen­@kemianteollisuus.fi