Ammatillisen koulutuksen uudistus

Kemianteollisuudessa työskentely vaatii osaamista ja valmiutta uuden oppimiseen. Esimerkiksi prosessinhoitajiksi ja laboranteiksi valmistutaan ammatillisista oppilaitoksista. Nykyisellään työ ja sen tekijät eivät kohtaa parhaalla tavalla varsinkaan nuorten osalta. Ammatillisen koulutuksen uudistukselle onkin selvä tarve, ja nyt käynnissä oleva reformi on paikallaan.

Ammatillista koulutusta vaivaa heikkenevä vetovoima ja heikko läpäisy samaan aikaan, kun osaamistarpeet kasvavat ja monipuolistuvat. Myös puutteelliset jatko-opintotaidot, laskevat oppitulokset ja valmistuneiden heikko työllisyys huolestuttavat. Koulutusjärjestelmässä onkin syytä tavoitella työelämälähtöistä ja vaikuttavaa koulutusta.

  • Pienten, mutta kemian alan yrityksille tärkeiden alojen koulutustarpeiden turvaaminen
  • Rahoituksessa huomioidaan laajasti suoritteet ja vaikuttavuus
  • Luonnontieteellis-matemaattisten aineiden (LUMA) opetus ja oppiminen paremmaksi
  • Koulutus- tai oppisopimusopiskelu tehtävä joustavaksi ja yrityslähtöisesti. Arvioinnissa on oltava työelämäedustus aidosti läsnä.
  • Oppisopimustoimiston tehtävät kokonaisuudessaan koulutuksesta vastaavalle taholle
  • Osakeyhtiöpohjainen toimilupajärjestelmä ja yrityksille keskeinen rooli hallituksiin

Tarvitsemme jatkossakin parhaat osaajat

Kemian alalla työskentely vaatii korkeaa motivaatiota ja laadukasta osaamista sekä valmiutta elinikäiseen oppimiseen. Työt vaativat erityisiä turvallisuus- ja ongelmanratkaisukykyjä, joihin myös koulutuksen on kyettävä vastaamaan.

Aito työelämälähtöisyys koulutukseen

Parhaimmillaan ammatillinen koulutus on aidosti työelämää tukeva koulutusmuoto. Yritykset nähdään enemmän asiakkaina ja yrityskohtaisiin tarpeisiin pyritään myös vastaamaan paremmin ilman että opiskelijasta tulee yritykselle taakka. Tämä on myös opiskelijan ja koko yhteiskunnan etu.

Jussi-Pekka Rode
Asiantuntija, Koulutus
YTM

+358 40 168 6836

jussi-pekka.rode­@kemianteollisuus.fi