Hormonitoimintaa häiritsevät aineet

Kemianteollisuus kannattaa selkeiden kriteerien käyttämistä hormonitoimintaa häiritseville aineille. Kriteerien tulee olla yksiselitteiset ja perustua tieteelliseen näyttöön. Ihmisten ja ympäristön turvallisuus on varmistettava, mutta epäilysten ja olettamusten pohjalta ei voi rakentaa EU-lainsäädäntöä.

Aihe on nyt ajankohtainen, sillä Euroopan komission esitys hormonitoimintaa häiritsevien aineiden (ED, Endocrine Disruption) määrittelystä on jäsenmaiden käsiteltävänä. Komission esitys rakentuu Maailman terveysjärjestö WHO:n määritelmälle. Komission esityksessä hyvää on se, että hormonitoimintaa häiritseviksi aineiksi katsotaan tieteellisillä näytöillä tunnistetut aineet. Kemianteollisuuden mielestä:

  • Määrittelyssä pitää huomioida aineen kyky (potency) aiheuttaa haitallisia vaikutuksia
  • Aineiden luokittelu on tehtävä huolellisesti, jotta hyödyllisiä kemian yhdisteitä ei kielletä turhaan

Kaikilla aineilla on käyttötarkoituksensa

Määrittely tulee vaikuttamaan ensivaiheessa kasvinsuojeluaineisiin ja biosideihin ja myöhemmin kaikkiin muihin aineisiin REACH-asetuksen kautta. Aineista ja yhdisteistä puhuttaessa on hyvä muistaa, että niillä kaikilla on käyttötarkoituksensa. Esimerkiksi kasvinsuojeluaineiden valikoiman pieneneminen tulee lisäämään kasvituholaisten resistenssiä, jollei poistuville aineille korvaavia aineita haeta hyväksyttäväksi Suomen markkinoille.

Ilman vaikutuksen voimakkuuden arviointia hyödyllisestäkin aineesta voi tulla häirikkö

Jodi on esimerkki ihmiselle tärkeästä hivenaineesta, joka voisi tulla luokitelluksi hormonitoimintaa häiritseväksi aineeksi, jos sen kykyä aiheuttaa haitallisia vaikutuksia ei huomioida. Sama voisi koskea myös muita välttämättömiä hivenaineita, ravintoaineita ja lääkkeiden valmistusaineita. 

Kemianteollisuus suhtautuu hormonitoimintaa häiritseviin aineisiin vakavasti ja seuraa tilannetta tarkasti. Kemikaaliturvallisuus on kemian kovaa ydintä. Ilman kemikaaliturvallisuutta ei ole markkinoita. 

Eliisa Irpola
Johtava asiantuntija, Tuoteturvallisuus
DI

+358 40 539 2556

eliisa.irpola­@kemianteollisuus.fi